ο χώρος των Σεμιναρίων

Ένας δημιουργικός χώρος σε ένα ανοιχτό περιβάλλον που προάγει την έμπνευση. Οι χώροι του GoLearn έχουν όλα τα εργαλεία που απαιτούνται για να πραγματοποιηθεί με τον πιο σωστό και ποιοτικό τρόπο μια εκδήλωση, ένα δρώμενο, μία παρουσίαση, ένα σεμινάριο
Αίθουσα 01

Democritus

Αίθουσα 02

Freire

Αίθουσα 03

Maria Montessori

Αίθουσα 04

Turing

Εκδήλωση ενδιαφέροντος χρήσης των χώρων

* Τα πεδία είναι υποχρεωτικά για την υποβολή της φόρμας