Το 1ο Πανεπιστημιακό Πιστοποιητικό Ειδικής Αγωγής με μονάδες ECTS

Νέο πρόγραμμα επιμόρφωσης από κορυφαίο ΑΕΙ πάνω στην Ειδική Αγωγή - Αιτήσεις έως 2 Οκτωβρίου

Ανοικτές αιτήσεις έως 2 Οκτωβρίου έχει το 1ο Πανεπιστημιακό Πιστοποιητικό Ειδικής Αγωγής με μονάδες ECTS από το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ) το οποίο μοριοδοτεί διορισμούς και προσλήψεις εκπαιδευτικών παρέχοντας αναγνωρισμένη εξειδίκευση - επιμόρφωση δημόσιου Πανεπιστημίου με μονάδες ECTS.

Το πρόγραμμα ξεκινησε 25 Σεπτεμβρίου αλλά έχει ανοικτές αιτήσεις καθώς είναι εξ ολοκλήρου ασύγχρονο χωρίς καθόλου υποχρεωτικές παρακολουθήσεις

Το εξ αποστάσεως και ασύγχρνο πρόγραμμα αποτελεί το ανερχόμενο σεμινάριο ΑΕΙ πάνω στον νευραλγικό τομέα της Ειδικής Αγωγής παρέχοντας Πιστοποιητικό Επιμόφωσης με βάση τη νομοθεσία μοριοδότησης.

Φιλικοί ρυθμοί σπουδών για άμεση μοριοδότηση

Οι ρυθμοί σπουδών του για το 9μηνο πρόγραμμα είναι απολύτως φιλικοί προς τους ενήλικες επιμορφούμενους. ΔΕΝ έχει υποχρεωτικές παρακολουθήσεις ΟΥΤΕ εργασίες.

Τι εμπεριέχει το πρόγραμμα

Το Πρόγραμμα διαρθρώνεται σε τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος παρουσιάζεται το βασικό εννοιολογικό και θεσμικό πλαίσιο της Ε.Α.Ε. Το δεύτερο μέρος αναφέρεται στην εκπαίδευση μαθητών με συγκεκριμένες κατηγορίες ειδικών αναγκών (αυτισμός, ΔΕΠ-Υ, αισθητηριακές αναπηρίες, κ.α.). Τέλος το τρίτο μέρος εστιάζει σε ειδικά θέματα εκπαίδευσης και ανάπτυξης των μαθητών με Ε.Ε.Α όπως είναι οι πρακτικές συμπερίληψης, η χρήση των ΤΠΕ στην Ε.Α.Ε, η θεωρία της αισθητηριακής ολοκλήρωσης κοκ.

Δείτε εδώ αναλυτικά την παρουσίαση του προγράμματος με όλες τις θεματικές ενότητες

Μέθοδος υλοποίησης

Το μοριοδοτούμενο σεμινάριο πραγματοποιοείται εξ ολοκλήρου εξ αποστάσεως, ασύγχρονα και χωρίς υποχρεωτικές παρακολουθήσεις, ΟΥΤΕ εργασίες. 

Μοριοδότηση σε δύο Πίνακες

Το σεμινάριο της Ειδικής Αγωγής είναι το μόνο μοριοδοτούμενο σεμινάριο που παρέχει δύο μόρια σε δύο πίνακες. Και σε αυτόν της Γενικής Εκπαίδευσης αλλά και σε αυτόν της Ειδικής Αγωγής

Τι ορίζει η νομοθεσία

  • 2 Μόρια στο σύστημα διορισμών και προσλήψεων εκπαιδευτικών (ΑΣΕΠ – αναπληρωτές και αδιόριστοι υποψήφιοι)
  • 10 μόρια για διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ
  • 1 μόριο για τα στελέχη εκπαίδευσης σύμφωνα με το νόμο Κεραμέως
  • Ένταξη στους επικουρικούς πίνακες ( Νόμος 4589, ΦΕΚ 13 Α/29-01-2019 ΑΡΘΡΟ 58 )

Το σεμινάριο καλύπτει όλες τις προύποθέσεις της νομοθεσίας για μοριοδότηση

Δίδακτρα - Εκπτώσεις 

Με μόνο 50 ευρώ προκαταβολή μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο πρόγραμμα προλαβαίνοντας την μεγάλη έκπτωση για αιτήσεις που θα γίνουν έως 2 Οκτωβρίου

Έξτρα παροχές

- Δωρεάν 3μηνο πρόγραμμα πάνω στην Παιδαγωγική
- Δωρεάν ένα μοριοδοτούμενο πρόγραμμα για προσλήψεις στα ΣΔΕ
- Μεγάλη έκπτωση στην πιο εύκολη Πιστοποίηση Αγγλικών για 7 μόρια στις προσλήψεις εκπαιδευτικών
- Μεγάλη έκπτωση στην πιο εύκολη Πιστοποίηση Αγγλικών για 4 μόρια στις προσλήψεις εκπαιδευτικών

Εκδήλωση ενδιαφέροντος ΕΔΩ