Εξ αποστάσεως προετοιμασία για τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό ΑΣΕΠ

Ο εκπαιδευτικός οργανισμός GoLearn, ο μεγαλύτερος φορέας προετοιμασίας και μοριοδότησης ενηλίκων για τον ΑΣΕΠ και το δημόσιο στην Ελλάδα πραγματοποιεί εξ αποστάσεως εξειδικευμένη προετοιμασία για τον Πανελλήνιο Γραπτό Διαγωνισμό του ΑΣΕΠ για ένα σίγουρο και επιτυχημένο αποτέλεσμα στις εξετάσεις.

Πάνω από 40.000 ενήλικες προετοιμάζονται και μοριοδοτούνται κάθε χρόνο από το GoLearn για να διορισθούν - προσληφθούν στο δημόσιο, στον ΑΣΕΠ και σε προκηρύξεις

Ο Πανελλήνιος διαγωνισμος του ΑΣΕΠ που αφορά μόνιμους διορισμούς στο δημόσιο και θα γίνεται ανά δύο χρόνια επίκειται να πραγματοποιηθεί εκτός απροόπτου τους επόμενους μήνες. Η προκήρυξη μάλιστα αναμένεται να ειναι έτοιμη εντός του Οκτωβρίου ενώ οι εξετάσεις σύμφωνα με τις δηλωσεις Βορίδη θα γίνουν το Μάρτιο

Χιλιάδες μόνιμοι διορισμοί μέσω του Διαγωνισμού σε όλο το Δημόσιο

Σύμφωνα με τροπολογία που κατατέθηκε που ψηφίστηκε ο Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ δύναται να φτιαχτεί μια τεράστια δεξαμενή όπου θα αφορά όλες τις θέσεις του δημοσίου (δεν αφορά το σύστημα προσλήψεων εκπαιδευτικών)

Από αυτή την δεξαμενή θα διαλέονται για όλες τις προκηρύξεις και όλες τις ειδικότητες που θα προκύπτουν για τις ανάγκες το δημοσίου για τα επόμενα δύο χρόνια και αφορούν μόνιμους διορισμούς (χιλιάδες θέσεις)

Ο τρόπος εξέτασης είναι είτε με τη μέθοδο ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών (multiple choice questions) είτε με ανάπτυξη κειμένου είτε με συνδυασμό των δύο.

Πλήρες Πρόγραμμα εξ αποστάσεως εντατικής προετοιμασίας πάνω στις ενότητες εξέτασης!

Τα εξ αποστάσεως και ασύγχρονο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του GoLearn σας προετοιμάζει πάνω στους τομείς που θα εξεταστείτε:

α) Γλωσσικό Συλλογισμό
β) Αριθμητικό Συλλογισμό
γ) Αποτελεσματικότητα στην εργασία
δ) Γνώσεις Γενικού Περιεχομένου

Τι περιλαμβάνει το κορυφαίο πρόγραμμα προετοιμασίας στην Ελλάδα για τον Διαγωνισμό του ΑΣΕΠ

 • Την ύλη κάθε ενότητας εξέτασης διαρθρωμένη σε κεφάλαια, σε συνοπτική και εύληπτη μορφή
 • Εκπαιδευτικό υλικό διαμορφωμένο με βάση τις ανάγκες και τις ενότητες του Διαγωνισμου χωρισμένο ανά ενότητα και κεφάλαιο
 • Online tests με ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών πάνω στη συγκεκριμένη ύλη - Τεστ Δεξιοτήτων
 • Σημειώσεις καθηγητών
 • Τεστ αποτελεσματικότητας
 • Πρακτική εξάσκηση με ερωτήσεις απαντήσεις όπως θα γίνει στην εξέταση
 • Επικοινωνία με καθηγητή για καθοδήγηση και επίλυση αποριών
 • Συνεχής ανατροφοδότηση
 • Ανοικτή πλατφόρμα μέχρι τις εξετάσεις για πρόσβαση στο υλικό και στα Test
 • Έξτρα επαναλήψεις έως τις εξετάσεις

Η πλατφόρμα θα είναι ανοικτή 24 ώρες το 24ωρο για συνεχή εντατική προετοιμασία και για διάβασμα όποτε εσείς θέλετε μέσα στις ημέρες του προγράμματος

Διαρκεια  Προετοιμασίας

Το πρόγραμμα της ασύγχρονης και εξ αποστάσεως προετοιμασίας κρατάει 3 μήνες (300 ώρες) ώστε να προλάβετε τον Διαγωνισμό και να προετοιμαστείτε σωστά

Ανοικτή πλατφόρμα έως τις εξετάσεις: 1 με 2 μήνες έξτρα επαναλήψεις και τεστ πρακτικής εξάσκησης για την εξέταση

Μετά τους 3 μήνες θα υπάρξουν ΕΞΤΡΑ Επαναλήψεις έως τις εξετάσεις ενώ η πλατφόρμα θα είναι ανοικτή για να έχετε πρόσβαση σε υλικό, τεστς έως τις εξετάσεις!

Γενικές Πληροφορίες για τον Διαγωνισμό

Γενικές Πληροφορίες

Η προκήρυξη η οποία θα λάβει πιθανότητα τον κωδικό 2Γ/2022 θα βγει τον Οκτώβριο και θα διεξαχθει το Μάρτιο.

Προκρίνετεαι με βάση τη τροπολόγια που ψηφίστηκε αλλά και τις δηλώσεις Βορίδη η λογική της "δεξαμενής". Ο διαγωνισμός δεν θα αφορά κάποιες συγκεκριμένες χιλιάδες θέσεις αλλά μέσω αυτού θα φτιαχτεί μία τεράστια δεξαμενή στην οποία όποιος βρίσκεται θα μπορεί να κάνει αίτηση στη προκήρυξη που θέλει από εδώ και πέρα!

Αυτό αλλάζει τα δεδομένα και αναβαθμίζει πλήρως τον Γραπτό Διαγωνισμό γιατί μιλάμε για πολλές χιλιάδες θέσεις και για μία μοναδική ευκαιρία κάθε δύο χρόνια για διορισμό!

Αφορά τις θέσεις μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου για τις κατηγορίες Ε.Ε.Π. (Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό), Π.Ε. (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) και Τ.Ε. (Τεχνολογικής Εκπαίδευσης) στους περισσότερους φορείς του Δημοσίου καθώς και τα Ν.Π.Ι.Δ. του Δημόσιου Τομέα τα οποία δεν περιλαμβάνονται στην Γενική Κυβέρνηση.

Ο Πανελλήνιος γραπτός διαδωνισμός δεν αφορά το σύστημα διορισμών και προσλήψεων στην δημόσια εκπαίδευση στην οποία θα εξακολουθήσει να γίνεται με το προσοντολόγιο (Δείτε εδώ)

Τρόπος βαθμολογίας στον Διαγωνισμό

Ι. Στην εξέταση με τη μέθοδο της ανάπτυξης κειμένου, τα  γραπτά βαθμολογούνται από δύο βαθμολογητές και σε περίπτωση απόκλισης, και από έναν αναβαθμολογητή, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην απόφαση της Ολομέλειας του Α.Σ.Ε.Π. της παρ. 2 του άρθρου 60. 

ΙΙ. Η βαθμολογία για την εξέταση γνώσεων και τη δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας

ορίζεται σε κλίμακα 1-100   
η βάση ορίζεται τουλάχιστον 50 
     Οι συντελεστές βαρύτητας είναι :

 • 50% για την εξέταση Γενικών Γνώσεων
 • 50% για την εξέταση Δεξιοτήτων και Εργασιακής Αποτελεσματικότητας

Που θα εξεταστείτε

 • Γλωσσικό Συλλογισμό
 • Αριθμητικό Συλλογισμό
 • Αποτελεσματικότητα στην Εργασία
 • Γενικές Γνώσεις

Δωρεάν δημιουργία Μητρώου ΑΣΕΠ και της αίτησης σας

Ο εκπαιδευτικός οργανισμός GoLearn σας προσφέρει εφόσον πραγματοποιήσετε την εξ αποστάσως προετοιμασία για τον Διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, εντελώς ΔΩΡΕΑΝ την δημιουργία του Μητρώου ΑΣΕΠ (απαραίτητο για διαγωνισμούς, προκηρύξεις στο δημόσιο) και την διεκπεραίωση της αίτησής σας

 • Κατάθεση Προκαταβολής για ένταξη στο Πρόγραμμα

  Πραγματοποιείστε κατάθεση της προκαταβολής για να κατοχυρώσετε την θέση σας στο πρόγραμμα και τη μεγάλη έκπτωση!

 • Ένταξη στην πλατφόρμα εξ αποστάσεως προετοιμασίας

  Εφόσον πραγματοποιήσετε την κατάθεση ο εκπαιδευτικός οργανισμός GoLearn θα σας αποστείλει το προσωπικό σας όνομα χρήστη και τους κωδικούς για να ενταχθείτε στην πλατφόρμα Moodle όπου θα βρείτε το εκπαιδευτικό υλικό και θα ξεκινήσει η προετοιμασία σας

 • Online Tests εξάσκησης σε κάθε ενότητα

  Σε κάθε ενότητητα από αυτές που θα εξεταστείτε στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό θα υπάρχουν Online Tests με Ερωτήσεις - Απαντήσεις ώστε να εξασκηθείτε σε διαδικασίες που προσομοιάζουν τις εξετάσεις

 • Δυνατότητα επικοινωνίας με καθηγητή

  Στο πρόγραμμα εξ αποστάσεως προετοιμασίας υπάρχει και καθηγητής με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μέσω της πλατφόρμας

Εκπαιδευόμενοι GoLearn για το Δημόσιο

30.000

Κάθε χρόνο 30.000 ενήλικες πραγματοποιούν εξ αποστάσεως προγράμματα προετοιμασίας για το Δημόσιο και μοριοδοτούμενα εξ αποστάσως προργάμματα για διορισμούς, προσλήψεις, ΑΣΕΠ, πίνακες, αξιολόγηση 

Πιστοποιήσεις Αγγλικών και Υπολογιστών

27.000

Πάνω από 27.000 ενήλικες κάθε χρόνο λαμβάνουν από τον εκπαιδευτικό οργανισμό GoLearn τις πιο έυκολες και εύλικτες online Πιστοποιήσεις Αγγλικών ΧΩΡΙΣ να χρειάζεται να εξεταστούν σε Προφορικά και έκθεση (Μόνο σε Reading - Listening) και παίρνουν τη μοριοδότηση που χρειάζονται για προκηρύξεις ΑΣΕΠ - Παράλληλα λαμβάνουν και Πιστοποίηση Υπολογιστών ELIC και ECDL που αποτελεί ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΤΥΠΙΚΟ προσόν για τις προκηρύξεις

ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΡΑ

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διορία αιτήσεων έως 7 Οκτωβρίου για κατοχύρωση θέσης και έκπτωσης 50%

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΩΣ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ 50%