Αιτήσεις Αναπληρωτών 2023: Οδηγίες βήμα βήμα

Δείτε παρακάτω αναλυτικές οδηγίες για τις αιτήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών καθώς και το εγχειρίδιο του ΟΠΣΥΔ - Πότε ανακοινώνονται τα ονόματα

Aπό την Παρασκευή 18 Αυγούστου έως και την Παρασκευή 25 Αυγούστου 2023, έχουν τη δυνατότητα οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί να υποβάλουν τις αιτήσεις - δηλώσεις προτίμησης περιοχών, σύμφωνα με τη σχετική πρόσκληση για πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών ή/και ωρομισθίων το σχολικό έτος 2023-2024, από το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. 

Η υποβολή αιτήσεων - δηλώσεων περιοχών υλοποιείται μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.).

Κατά τη διαδικασία επιλογής περιοχών προτίμησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα (https://opsyd.sch.gr) δηλώνονται, κατά σειρά προτεραιότητας, από μία (1) μέχρι και το σύνολο των διαθέσιμων, ανά κλάδο, περιοχών προτίμησης αναπληρωτών [περιοχές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μουσικά σχολεία, καλλιτεχνικά σχολεία, εκκλησιαστικά γυμνάσια και λύκεια, Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας (Σ.Ε.Π.) Ηρακλείου Κρήτης, Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων (Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.) και σχολικές μονάδες οι οποίες λειτουργούν σε Σωφρονιστικά Καταστήματα] με πλήρες ή/και με μειωμένο ωράριο. 

Δείτε το εγχειρίδιο εδώ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. 104627/ΓΔ5/7-8-2020 (Β΄ 3344) υ.α. η αίτηση αναπληρωτή και ωρομισθίου (ανά ειδικότητα και δομή εκπαίδευσης) υποβάλλεται άπαξ, ο δε υποψήφιος αναπληρωτής διατηρεί τις εξής δυνατότητες:

α. Απενεργοποίησης της/των αίτησης/αιτήσεών του, κατά περίπτωση, στο ΟΠΣΥΔ, καθ’ όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους. Στην περίπτωση αυτή δεν έχει δικαίωμα εκ νέου ενεργοποίησης της/των αίτησης/αιτήσεων που απενεργοποίησε.

β. Τροποποίησης της αίτησης-δήλωσης που έχει υποβάλει, αποκλειστικά ως προς την αφαίρεση περιοχών ή/και λοιπών επιλογών προτίμησης από την 1η Οκτωβρίου μέχρι και την 30η Απριλίου. 

Ξεκινήστε άμεσα νέο πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής για μοριοδότηση εκπαιδευτικών με 50 ευρώ μόνο εγγραφή

Με μόνο 50 ευρώ μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο νέο 9μηνο σεμινάριο από το Μεσογειακό Πανεπιστήμιο Κρήτης (ΕΛΜΕΠΑ) εξ ολοκλήρου ασύγχρονα και εξ αποστάσεως

Το κορυφαίο πρόγραμμα για εκπαιδευτικούς πάνω στην Ειδική Αγωγή ξεκινάει στις 28 Αυγούστου.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΚΑΙ ΠΡΟΛΑΒΕΤΕ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ

Πότε ανακοινώνεται η α' φάση προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα η α' φάση προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών θα ανακοινωθεί στα τέλη Αυγούστου