Διαγωνισμός ΑΣΕΠ 2Γ: Τα μαθήματα που θα εξεταστείτε και τα SOS

Οι ειδικότητες του Γραπτού Διαγωνισμού ΑΣΕΠ και τα μαθήματα στα οποία θα εξεταστείτε - Ποια είναι η ύλη! Ποιες ειδικότητες μπορούν να διεκδικήσουν όλα τα πτυχία Α.Ε.Ι και Τ.Ε.Ι.

Η προκήρυξη του Πανελλήνιου Γραπτού Διαγωνισμού ΑΣΕΠ που μπορείτε να την διαβάσετε όλη εδώ ορίζει την ύλη γύρω από την οποία θα εξεταστούν οι χιλιάδες ενδιαφερόμενοι τον Μάρτιο στα δύο τέστ (ένα για τις γενικές γνώσεις και ένα για τις δεξιότητες)

Η προκήρυξη (τεύχος ΑΣΕΠ, 75/21.11.2022 - παρακάτω ολόκληρο το έγγραφο), καθόρισε τα γενικά και ειδικά προσόντα που πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι και η διαδικασία κατάταξης υποψηφίων με πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό σε πίνακα βαθμολογίας ανά κατηγορία και κλάδο/ειδικότητα Πανεπιστημιακής (ΠΕ) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ).

Σημαντικό είναι να γνωρίζουν οι πολίτες πως όλα τα πτυχία Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. μπορούν να συμμετάσχουν και όποιοι απόφοιτοι δεν βλέπουν την ειδικότητά τους μπορούν να διεκδικήσουν μόνιμες θέσεις μέσω των ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ 407 και 507 που δέχονται όλα τα πτυχία Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.

Μόνιμοι διορισμοί πλέον από την λίστα επιτυχόντων του Διαγωνισμού σε Δήμου, Περιφέρειες, Υπουργεία, ΔΕΚΟ, φορείς

Ο γραπτός Διαγωνισμός του ΑΣΕΠ θα γίνεται κάθε δύο χρόνια και ανάμεα σε αυτή την περίοδο δηλαδή ανάμεσα στον ένα και τον άλλον διαγωνισμό οι διορισμοί θα γίνονται από την κατάταξη που θα μπουν όσοι πετύχουν το Διαγωνισμό.

Η ύλη που εμπεριέχεται η προκήρυξη και στην οποια σας προετοιμάζει το goLearn

1. Εξέταση Γνώσεων γενικού περιεχομένου, που κρίνεται απαραίτητο ή χρήσιμο να έχουν οι υποψήφιοι για να ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους.

Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στις παρακάτω ενότητες:

 • Το ισχύον Ελληνικό Σύνταγμα
 • Τα Θεμελιώδη Δικαιώματα
 • Η Οργάνωση του Κράτους
 • Τα πολιτικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Η Δημόσια Πολιτική
 • Η Λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης
 • Η Ψηφιακή Διακυβέρνηση
 • Τα Μακροοικονομικά μεγέθη και οι Εθνικοί Λογαριασμοί
 • Η Δημοσιονομική Πολιτική
 • Η Οικονομική Ανάπτυξη και Μεγέθυνση

2. Εξέταση Δεξιοτήτων και Εργασιακής Αποτελεσματικότητας.

Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στις παρακάτω ενότητες:

 • Γλωσσικές Δεξιότητες
 • Αριθμητικές Δεξιότητες
 • Δεξιότητες Ανάλυσης
 • Δεξιότητες Επίλυσης Προβλημάτων
 • Δεξιότητες Ιεράρχησης Προτεραιοτήτων
 • Αποτελεσματικότητα εργασίας
 • Ποιότητα εργασίας

Τρόπος βαθμολόγησης

Τρόπος βαθμολογίας για κάθε μια από τις δύο αυτές κατηγορίες εξέτασης :

η βαθμολογία ορίζεται σε κλίμακα 1-100
η βάση ορίζεται σε τουλάχιστον 55 για κάθε μία από τις δύο εξετάσεις

ο συντελεστής βαρύτητας είναι :

50% για την εξέταση Γνώσεων
50% για την εξέταση Δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας

Υπάρχει, επίσης, η δυνατότητα να προβλέπεται και αρνητική βαθμολόγηση.

ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΑΣ ΕΔΩ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΝΤΕΛΩΣ ΑΣΥΓΧΡΟΝΑ ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ 50%