Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Γιατί είναι σωστό το [Όπλο - Σφαίρα] - [Καμινάδα - Καπνός]

Νέα άσκηση στα πρότυπα του ΑΣΕΠ δημοσιεύει το golearn στο πλαίσιο του 15ημερου εξ αποστάσεως προγράμματος που παρέχει και έχει ανοικτές αιτήσεις έως τις 15 Φεβρουαρίου παρέχοντας την ύλη συμπυκνωμένη για διάβασμα 2 εβδομάδων

Ανεβάζουμε την παρακάτω άσκηση στο γλωσσικό συλλογισμό συμβαδίζοντας και με την πρόσφατη νέα ανακοίνωση του ΑΣΕΠ στο πλαίσιο και της ταχύρρυθμης 15ήμερης προετοιμασίας του golearn που παρέχει ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΗ την ύλη και προσαρμοσμένη σε 15ημερη ΕΞΠΡΕΣ online εκπαίδευση

Καθημερινά ακόμα και αυτή την εβδομάδα εκατοντάδες υποψήφιοι λαμβάνουν το 15ήμερο ταχύρρυθμο πρόγραμμα μαζί με τη συμπυκνωμένη ύλη μόνο 200 ευρώ

ΚΑΝΤΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΔΩ

Οι ερωτήσεις λεκτικού συλλογισμού

Όπως έχουμε γράψει και σε παλαιότερα άρθρα, οι ερωτήσεις του λεκτικού συλλογισμού θα αξιολογούν την ικανότητα των υποψηφίων να προβαίνουν σε «λογικούς συλλογισμούς κατανοώντας τη σχέση μεταξύ λέξεων». Συνεπώς, η ζητούμενη σχέση δεν θα έχει γραμματικό ή συντακτικό ή ορθογραφικό χαρακτήρα καθώς δεν θα πρόκειται για εξέταση γνώσης της νεοελληνικής γλώσσας. 

Ένα παράδειγμα που έχει δημοσιεύσει το ΑΣΕΠ και έχει προβληματίσει αρκετούς υποψηφίους είναι το εξής:

Έχουμε τη σχέση λέξεων «Καμινάδα - Καπνός».

Ποιο από τα παρακάτω ζεύγος λέξεων είναι το σωστό:

«Όπλο - Σφαίρα»

«Σπίτι - Στέγη»

«Πηλός - Κεραμικό»

«Τσάι - Βραστήρας»

Η σωστή απάντηση είναι η πρώτη: «Όπλο - Σφαίρα».

Γιατί είναι σωστή η απάντηση: «Όπλο - Σφαίρα»

Μπορεί στην αρχή να φαίνεται περίπλοκο, ωστόσο η απάντηση στην παραπάνω ερώτηση είναι σχετικά απλή. 

Η σχέση των δύο λέξεων στην ερώτηση «Καμινάδα - Καπνός» είναι σχέση περιεχομένου (περιέχον - περιεχόμενο).

Το ίδιο ισχύει και στην απάντηση «Όπλο - Σφαίρα», είναι σχέση περιεχομένου (περιέχον - περιεχόμενο).

Η απάντηση «Σπίτι - Στέγη» είναι σχέση (όλο - μέρος) ενώ η απάντηση «Πηλός - Κεραμικό» είναι σχέση (υλικό - δημιούργημα)

Η απάντηση «Τσάι - Βραστήρας» θα ήταν σωστή μόνο αν ήταν γραμμένη ανάποδα, αφού έτσι όπως δίνεται είναι μεν σχέση περιεχομένου αλλά με την εξής διάταξη: (περιεχόμενο - περιέχον).

Δείτε ΕΔΩ όλα τα παραδείγματα που έχει δημοσιεύσει το ΑΣΕΠ και προσπαθήστε να τα απαντήσετε.

Παρτε το 15ημερο ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΟ  και ασύγχρονο πρόγραμμα του goLearn με μόνο 200 ευρώ και γράψτε πάνω από τη βάση σε ελάχιστο χρονικό διάστημα

Το μόνο με υπογραφή ομ.καθηγητή Δημόσιου Πανεπιστημίου

Τι περιλαμβάνει το κορυφαίο πρόγραμμα προετοιμασίας στην Ελλάδα για τον Διαγωνισμό του ΑΣΕΠ

  • ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΗ την ύλη κάθε εξέτασης διαρθρωμένη σε κεφάλαια και προσαρμοσμένη σε 15ημερη προετοιμασία
  • Εκπαιδευτικό υλικό διαμορφωμένο με βάση τις ανάγκες και τις ενότητες του Διαγωνισμου χωρισμένο ανά ενότητα και κεφάλαιο
  • Βιντεοσκοπημένα μαθήματα (Τα βλέπετε σείς όποτε θέλετε)
  • Διαβάζετε εσείς όποτε θέλετε και βλέπετε όποτε θέλετε τα βιντεοσκοπημένα μαθήματα
  • Είναι η μόνη προετοιμασία υπό την εποπτεία ομ.καθηγητή Δημόσιου Πανεπιστημίου
  • Online tests με ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών πάνω στη συγκεκριμένη ύλη - Τεστ Δεξιοτήτων
  • Τεστ αποτελεσματικότητας
  • Επικοινωνία με καθηγητή για καθοδήγηση και επίλυση αποριών

ΜΕ ΜΟΝΟ 200 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΠΑΙΡΝΕΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΥΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ