Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Ο πρώτος των πρώτων προετοιμάστηκε στο goLearn

Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Ο ένας στους δύο επιτυχόντες προετοιμάστηκε στο goLearn - Ο πρώτος σε βαθμολογία ανάμεσα σε 77.073 εξεταζόμενους προετοιμάστηκε επίσης από το goLearn

Με μεγάλη χαρά σας ανακοινώνουμε πως ο εκπαιδευτικός οργανισμός goLearn είχε 6.934 επιτυχόντες στον Πανελλήνιο Γραπτό Διαγωνισμό 2Γ/2022 του ΑΣΕΠ από το σύνολο των 14.875 επιτυχόντων. Δηλαδή σχεδόν ο ένας στους δύο επιτυχόντες προετοιμάστηκε στον εκπαιδευτικό μας οργανισμό εξ αποστάσεως.

Αυτή την περίοδο εκατοντάδες έχουν ξεκινήσει την προετοιμασία τους για τον 2ο Πανελλήνιο Γραπτό Διαγωνισμό του ΑΣΕΠ

Ο πρώτος των πρώτων προετοιμάστηκε στο goLearn και έβαλε 90,75 βαθμολογία

Ο πρώτος των πρώτων, δηλαδή ο επιτυχών με την μεγαλύτερη βαθμολογία ανάμεσα σε 77.073 πολίτες που εξετάστηκαν προετοιμάστηκε στην goLearn πετυχαίνοντας συνολικό βαθμό διαγωνισμού 90,75

Στέλνουμε τα συγχαρητήριά μας σε όλους τους επιτυχόντες οι οποίοι κατάφεραν μέσω του προγράμματος προετοιμασίας του goLearn υπό τον εποπτεία του ομ.καθηγητή του Πανεπιστήμιου Πατρών, Χρήστου Παναγιωτακόπουλου να πετύχουν στις εξετάσεις.

Ο εκπαιδευτικός μας οργανισμός αποτελεί το μεγαλύτερο φορέα προετοιμασίας ενηλίκων για διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ με τους περισσότερους επιτυχόντες στον 2Γ/2022. Πάνω από 40.000 ενήλικες κάθε χρόνο προετοιμάζονται και μοριοδοτούνταί από προγράμματα που πραγματοποιούμε σε συνεργασία με Δημόσια Πανεπιστήμια όπως τα μοριοδοτούμενα σεμινάρια εκπαιδευτικών με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ για όλο το Δημόσιο: Ύλη, μαθήματα, Θέματα, προετοιμασία

Ο εκπαιδευτικός οργανισμός goLearn ξεκινάει τα παρακάτω προγράμματα προετοιμασίας για τους επικείμενους Διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ. Δείτε αναλυτικά παρακάτω:

2ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΡΑΠΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ: Εξ αποστάσεως προετοιμασία (Δείτε εδώ)

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ: Εξ αποστάσεως προετοιμασία (Δείτε εδώ)

Μεγάλη πρωτιά και στις πρώτες θέσεις Π.Ε. και Τ.Ε. με υψηλές βαθμολογίες (Παραδείγματα)

Δειγματοληπτικά σας να αναφέρουμε κάποιες από τις πολλές πρωτιές μας

Στην Κατηγορία των Γεωλόγων ο πρώτος σε βαθμολογία ακολούθησε την προετοιμασίας μας. Στους Γεωπόνους δύο εκπαιδευόμενοι της goLearn βρίσκονται στην πρώτη δεκάδα.

Στους Μηχανικούς Τοπογράφους/αγρονόμους τοπογράφων στην πρώτη δεκάδα οι πέντε δηλαδή το 50% παρακολούθησε την προετοιμασία του goLearn.

Στον τομέα της Πληροφορικής ο πρώτος σε καλύτερη βαθμολογία παρακολούθησε το πρόγραμμα του goLearn ενώ ακόμα δύο βρίσκονται στην πρώτη δεκάδα.

Στον τομέα Δασοπονίας ο πρώτος σε βαθμολογία παρακολούθησε το πρόγραμμα της goLearn ενώ στην πρώτη δεκάδα έχουμε τέσσερα άτομα

Οι πέντε στις δέκα καλύτερες βαθμολογίες στον τομέα της κοινωνιολογίας είναι από επιμορφούμενους του goLearn

Στο τομέα της κτηνιατρικής οι δύο καλύτερες βαθμολογίες είναι από επιμορφούμενους πάλι το goLearn

Μεγάλη πρωτιά είχαμε και στον τομέα των μηχανικών - χημικών μηχανικών

Γενικότερα Πρώτες και δεύτερες θέσεις έχουμε σε πάνω από 22 ειδικότητες ενώ στην πρώτη δεκάδα βαθμολογιών όλων των ειδικοτήτων έχουμε δικούς μας επιμορφούμενους.

Νέο πρόγραμμα ξεκινάει το νέο Πανελλήνιο Γραπτό Διαγωνισμό του ΑΣΕΠ για τους επόμενους διορισμούς στο Δημόσιο

Ο εκπαιδευτικός οργανισμός golearn μετά την τεράστια επιτυχία που είχε στα αποτελέσματα των όσων προετοιμάστηκαν με το πρόγραμμα προετοιμασίας του ανακοινώνει το νέο πρόγραμμα προετοιμασίας που αφορά τον επικείμενο Πανελλήνιο Γραπτό Διαγωνισμό του ΑΣΕΠ για τους νέους διορισμούς στο δημόσιο

Εκδηλώστε ενδιαφέρον εδώ για τον 2ο Πανελλήνιο Γραπτό Διαγωνισμό ΑΣΕΠ