Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Οι Επιτυχόντες και τα τυπικά προσόντα για αιτήσεις

Δείτε παρακάτω τα ονόματα των επιτυχόντων στο Διαγωνισμό του ΑΣΕΠ και τα τυπικά πρόσθετα κριτήρια για να κάνετε αίτηση στις 2 μεγάλες προκηρύξεις που έρχονται πολύ άμεσα

Συγχαρητήρια σε όλους τους επιτυχόντες του Πανελλήνιου Διαγωνισμού του ΑΣΕΠ. Τα ονόματα ανακοινώθηκαν σήμερα από την ανεξάρτητη αρχή του ΑΣΕΠ (δείτε τα εδώ).

Η Κεντρική Επιτροπή του Διαγωνισμού (ΚΕΔ) ανακοίνωσε την έκδοση και καταχώριση στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. των Πινάκων Βαθμολογίας της γραπτής εξέτασης των υποψηφίων Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης που έλαβαν μέρος στον πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό (2Γ/2022).

6500 επιτυχόντες μέσω του goLearn στο Διαγωνισμό του ΑΣΕΠ

Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι καθώς περίπου 6500 από το σύνολο των επιτυχόντων (14.500 επιτυχόντες) πραγματοποίησαν προετοιμασία εξ αποστάσεως από το goLearn.

Τεράστιες πιθανότητες για διορισμό στις προκηρύξεις που έρχοται άμεσα (ΑΝΑΛΥΣΗ)

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του ΑΣΕΠ οι επιτυχόντες ανέρχονται σε 19,3% επί του σύνολου των 77.073 που έδωσαν εξετάσεις, δηλαδή λίγο πάνω από 14.500 επιτυχόντες

Το ποσοστό αυτό δεν είναι καθόλου μικρό καθώς υπερκαλύπτει τις περίπου 5000+ μόνιμες θέσεις που έχουν ανακοινωθεί για να στελεχώσουν το δημόσιο

Αυτό σημαίνει πάνω από 30% πιθανότητες για μόνιμο διορισμό

Έρχονται 2 προκηρύξεις άμεσα για 5000 διορισμούς - Αυτά είναι τα απαράιτητα πρόσθετα προσόντα

Οι δύο προκηρύξεις αυτές θα αφορούν διορισμούς παραπάνω από 5000 πτυχιούχων Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής εκπαίδευσης σε δήμους, περιφέρειες και δημόσιους φορείς, ανεξάρτητες αρχές κλπ

Διοριστέοι θα κρίνονται όσοι προηγούνται σε βαθμολογία ανά κλάδο και ειδικότητα στους πίνακες του ΑΣΕΠ. 

Οι προκηρύξεις θα ζητούν επίσης από τους υποψηφίους και κάποια πρόσθετα και τυπικά προσόντα, που θα είναι απαραίτητα για την συμμετοχή των υποψηφίων.

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: Λάβετε άμεσα από το goLearn εξ αποστάσεως Πιστοποίηση Αγγλικώ και Πιστοποίηση Υπολογιστών.

Η μόνη online πιστοποίηση Αγγλικών στην Ελλάδα που έρχεται στα χέρια σας σε μόνο 2 ημέρες δίνοντας τηλεξέταση από το σπίτι σας με μόνο 111 ευρώ είναι η Πιστοποίηση Αγγλικών του golearn

Εκδηλώστε ενδιαφέρον εδώ για να σας ενημερώσουν- Δώστε μόνο σε Reading - Listening εύκολα και ευέλικτα

Αποκτήστε και πολύ άμεσα την Πιστοποίηση Υπολογιστών ELIC που μπορείτε να την πάρετε σε όλη την Ελλάδα με μόνο 100 ευρώ.

Αποτελεί και αυτή Πρόσθετο τυπικό προσόν για τις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ και για το δημόσιο

Εκδηλώστε ενδιαφέρον εδώ για να σας ενημερώσουν

Μοριοδοτούμενη Πιστοποίηση Αγγλικών LTE, αναγνωρισμένη από τον ΑΣΕΠ