Διαγωνισμός Δικαστήρια - 224 μόνιμες θέσεις: Αυτά είναι τα SOS

Τα SOS του διαγωνισμού και τι πρέπει να προσέξετε στις αιτήσεις και στα δικαιολογητικά

Έως τις 14 Σεπτεμβρίου και ώρα 24:00 θα πραγματοποιούνται οι εκδηλώσεις ενδιαφέροντος για το νέο Γραπτό Διαγωνισμό για τις 224 μόνιμες θέσεις δικαστικών γραμματέων στα δικαστήρια όλης της χωρας (Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών (ΕΣΔΙ).

Ο Γραπτός Διαγωνισμός και οι μόνιμες θέσεις δικαστικών γραμματέων αφορά όλα τα πτυχία ΑΕΙ - ΤΕΙ της χώρας και γι'αυτό πάνω του έχουν στραφεί τα βλέμματα πολλών υποψηφίων

Το νέο προσωπικό θα επιλεγεί με γραπτές και προφορικές εξετάσεις. Ο συντελεστής βαρύτητας των γραπτών εξετάσεων ανέρχεται στο 75% και των προφορικών στο 25%.

20ήμερη εντατική προετοιομασία goLearn μαζί με όλη την ύλη

Ήδη εκατοντάδες υποψήφιοι έχουν ξεκινήσει την 20ήμερη εντατική εξ αποστάσεως προετοιμασία της goLearn.

Το πρόγραμμα της goLearn αποτελεί την κορυφαία εξ αποστάσεως ασύγχρονη προετοιομασία σε όλη τη χώρα όπου συμπυκνώνεται όλη η ύλη και οι εκπαιδευόμενοι μέσα σε λίγες ημέρες θα καταφέρουν να προετοιομαστούν άρτια.

ΚΑΝΤΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΔΩ

Η ύλη περιλαμβάνει τρία μαθήματα:

  • Θέματα Γενικής Παιδείας
  • Οργάνωση & Λειτουργία Δικαστηρίων-Εισαγγελιών
  • Στοιχεία Δικαίου, ιδίως συνταγματικού και δικονομικού

Τι περιλαμβάνει το εντατικό πρόγραμμα

1. Ύλη
2. Νόμοι
3. Online Tests με ερωτήσεις - απαντήσεις και σύστημα αξιολόγησης
4. Άρθρα
5. Παλαιότερα θέματα
6. Ανοικτή πλατφόρμα έως και την ημέρα των εξετάσεων!

Πότε ξεκινάει

Το κορυφαίο εξ αποστάσεως πρόγραμμα είναι ανοικτό! - Οι θέσεις είναι περιορισμένες και η έκπτωση ισχύει μόνο έως 11 Σεπτεμβρίου

ΕΚΠΤΩΤΙΚΟ Κόστος προετοιμασίας για αιτήσεις έως 11 Σεπτεμβρίου

ΕΦΑΠΑΞ ΕΚΠΤΩΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ: 250 ευρώ (Ισχύει μόνο για αιτήσεις έως 11 Σεπτεμβρίου) από 500 ευρώ (50% ΕΚΠΤΩΣΗ)

ΚΑΝΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΕΔΩ

Έξτρα Λεπτομέρειες για τα Δικαιολογητικά που πρέπει να γνωρίζετε

  • Θα χρειαστεί να καταθέσετε πιστοποιητικά και τα πτυχία γνώσης Η/Υ και ξένης γλώσσας - Σας τα προσφέρει η goLearn στο χαμηλότερο κόστος και εύκολα
  • Όλοι οι ημεδαποί τίτλοι σπουδών (πτυχία, μεταπτυχιακά, διδακτορικά) σε απλή φωτοτυπία
  • Για όλους τους αλλοδαπούς τίτλους σπουδών απαιτείται, σχετική πράξη αναγνώρισης, ο αλλοδαπός τίτλος (σε απλή φωτοτυπία) και απλή μετάφραση του αλλοδαπού τίτλου.
  • Τα: α) Ποινικό Μητρώο Γενικής Χρήσης, β) Πιστοποιητικό περί μη άσκησης ποινικής δίωξης για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 7 του ν.4798/2021 (Α΄68) και γ) Πιστοποιητικό περί μη θέσης σε δικαστική συμπαράσταση πρέπει να είναι Πρόσφατα (εκδοθέντα από 29/06/2023 και μετά).
  • Γίνονται δεκτά και πιστοποιητικά ψυχικής υγείας βάσει του ΦΕΚ 1518/4-5-1018/Β΄ από τα κατά τόπους Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών (ΕΚΕΨΥΕ).