Ενημέρωση για τμήματα επιμόρφωσης που ξεκίνησαν 6/6/2023

GoLearn - Παν.αιγαίου: Ενημέρωση για τα τμήματα επιμόρφωσης με ημερομηνία έναρξης 06/06/2022

Σε συνέχεια της επικοινωνίας μας, σας ενημερώνουμε ότι η επίσπευση της ημερομηνίας ολοκλήρωσης σεμιναρίων με ημερομηνία έναρξης 06/06/2022 δεν είναι απαραίτητη, με δεδομένη την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών σας στις προκηρύξεις που τρέχουν από αρχές Απριλίου.

Από τη δική μας πλευρά, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου θα έχει σε πλήρη ετοιμότητα όλα τα συστήματα άμεσης έκδοσης Πιστοποιητικών.

Από τη δική σας την πλευρά θα πρέπει να επισπεύσετε:

- Την επιτυχή ολοκλήρωση της αξιολόγησης στο πλαίσιο του προγράμματος.

- Θα πρέπει να έχετε επιτυχώς ολοκληρώσει τα τεστ όλων των προηγουμένων Διδακτικών Ενοτήτων

- Θα πρέπει να ολοκληρώσετε επιτυχώς και την αξιολόγηση της τελευταίας Διδακτικής Ενότητας, η οποία θα ανοίξει την τελευταία ημέρα της Δ.Ε. και μπορείτε άμεσα, εντός 1-2 ημερών να υποβάλετε το τεστ.

Όπως ήδη σας ενημερώσαμε, θα πρέπει έως 20 Μαρτίου 2023 να έχετε αποπληρώσει τα δίδακτρα του προγράμματος, ώστε να είστε και οικονομικά τακτοποιημένοι.

Εφόσον ανταποκριθείτε στα δύο ανωτέρω προαπαιτούμενα, τα πιστοποιητικά σας μπορούν να εκδοθούν και να σας αποσταλούν ηλεκτρονικά εντός 2-3 ημερών.