Επιμορφωτικά Προγράμματα Πανεπιστημίου Αιγαίου 2022

Μοριοδοτούμενα σεμινάρια Πανεπιστημίου Αιγαίου 2022 για Εκπαιδευτικούς 

Το ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Αιγαίου προσφέρει Μοριοδοτούμενα εξ αποστάσεως Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης (e-learning) δίνοντας έμφαση στην ποιότητα προωθώντας την αριστεία σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης και της μάθησης

Το ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε συνεργασία με το ΚΕΔΙΒΙΜ II GoLearn προσφέρει Μοριοδοτούμενα εξ αποστάσεως Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης (e-learning) δίνοντας έμφαση στην ποιότητα προωθώντας την αριστεία σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης και της μάθησης

Μοριοδοτούμενη επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε όλη την Ελλάδα εξ αποστάσεως και ασύγχρονα με άνω των 400 ωρών σεμινάρια

Σε μια περιόδο που η επιμόρφωση και η δια βίου εκπαίδευση έχει καθιερωθεί για τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς όχι μόνο αναβαθμίζει τις ακαδημαϊκές γνώσεις και δεξιότητες αλλά παράλληλα μοριοδοτεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, το ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Αιγαίου προσφέρει όπως θα δείτε παρακάτω εξ αποστάσεως επιμορφωτικά προγράμματα άνω των 400 ωρών που αφορούν όλους τους εκπαιδευτικούς είτε είναι μόνιμοι, είτε αδιόριστοι είτε αναπληρωτές και τους παρέχουν την κατάλληλη μοριοδοτόση

Με την Υπ.Απ. 229717/Ζ1 (ΦΕΚ 4/τ.Β/05.01.2018) ιδρύθηκε το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 48 του Ν. 4485/2017.

Σκοπός του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. είναι η παροχή κάθε προγράμματος επιμόρφωσης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, κατάρτισης και εν γένει δια βίου μάθησης, δια ζώσης ή εξ αποστάσεως, ήτοι πέραν των σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου.

Μοριοδοτούμενα προγράμματα Εκπαιδευτικών

Όπως θα δείτε παρακάτω το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προσφέρει μοριοδοτούμενα προγράμματα με τα παρακάτω χαρακτηριστικά

  • Μοριοδότηση Προσλήψεων αναπληρωτών και αδιόριστων εκπαιδευτικών (ΑΣΕΠ)
  • Μοριοδότηση προσλήψεων σε ΣΔΕ*
  • Παροχή μονάδων ECVET 
  • Μοριοδότηση στελεχών Εκπαίδευσης*
  • Εξ ολοκλήρου εξ αποστάσεως και ασύγχρονη Διδασκαλία
  • Άμεση τεχνική και γραμματειακή υποστήριξη
  • Δυνατότητα ομαδικών εγγραφών για μεγάλη έκπτωση
  • Προσόντα για Συμβούλους Σχολικής Ζωής*

Τα εξ αποστάσεως 9μηνα Σεμινάρια είναι άνω των 400 ωρών

Τα επιμορφωτικά προγράμματα πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως και ασύγχρονα μέσω της πλατφόρμας του Moodle όπου οι εκπαιδευτικοί έχουν πρόσβαση 24 ώρες το 24ωρο. Τα σεμινάρια δεν έχουν καθόλου υποχρεωτικές παρακολουθήσεις

* Για τα ΣΔΕ μοριοδοτεί η Σχολική Ψυχολογία και η Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός
** Για τα υποψήφια στελέχη μοριοδοτούν τα 9 μήνων
*** Ως προσόν Ορισμού συμβούλου σχολικής ζωής ορίζεται το σεμινάριο στην Παιδαγωγική