Επιμορφωτικά Προγράμματα Πανεπιστημίου Αιγαίου 2024

Μοριοδοτούμενα σεμινάρια Πανεπιστημίου Αιγαίου 2024 για Εκπαιδευτικούς 

Το ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Αιγαίου προσφέρει τα κορυφαία στην Ελλάδα Μοριοδοτούμενα εξ αποστάσεως και ασύγχρονα 9μηνα (άνω των 400 ωρών) Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης (e-learning) που αφορούν εκπαιδευτικούς οι οποίοι θελουν να μοριοδοτηθούν.

Το ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό Οργανισμό goLearn προσφέρει Μοριοδοτούμενα εξ αποστάσεως Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης (e-learning) που αφορούν εκπαιδευτικούς οι οποίοι θέλουν να μοριοδοτηθούν για προσλήψεις, διορισμούς, πίνακες, κρίσεις,ΣΔΕ,για τα επόμενα χρόνια. Αυτή την περίοδο το ενδιαφέρον κορυφώνεται λόγω των νέων διορισμών αλλά και  το άνοιγμα των πινάκων.

Πότε ξεκινούν

Τα εξ αποστάσεως και ασύγχρονα μοριοδοτούμενα σεμινάρια ξεκινούν στις 24 Ιουνίου (ανοικτές αιτήσεις με το χαμηλότερο κόστος)

ΑΣΕΠ: Άνοιγμα Πινάκων - Μοριοδότηση Εκπαιδευτικών - Πληρούν τη νομοθεσία μοριοδότησης

Τα παρακάτω σεμινάρια μοριοδοτούν Εκπαιδευτικούς για διορισμούς και προσλήψεις στους πίνακες της Γενικής Εκπαίδευσης και της Ειδικής Αγωγής. Οι υποψήφιοι,στο τέλος των επιμορφώσεων,λαμβάνουν μοριοδοτούμενα πιστοποιητικά επιμόρφωσης τα οποία μπορούν να καταθέσουν στον ΑΣΕΠ για να λάβουν την μοριοδότηση με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.

Εξ αποστάσεως και ασύγχρονα - ΧΩΡΙΣ Εργασίες - ΧΩΡΙΣ υποχρεωτικές παρακολουθήσεις

Τα σεμινάρια πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως και ασύγχρονα χωρίς οι επιμορφούμενοι να χρειάζεται να πραγματοποιούν ζωντανές υποχρεωτικές παρακολουθήσεις. Η μέθοδος της εξ αποστάσεως και ασύγχρονης εκπαιδευσης είναι πλήρως φιλική για τον εκπαιδευτικό.

Ένταξη και σε Πίνακες Ειδικής Αγωγής (ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥΣ)

Τα μοριοδοτούμενα σεμινάρια πάνω στην Ειδική Αγωγή,που θα δείτε παρακάτω,σας εντάσσουν επιπλέον και στους επικουρικούς πίνακες της Ειδικής Αγωγής σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Μοριοδοτούμενη επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε όλη την Ελλάδα εξ αποστάσεως και ασύγχρονα με άνω των 400 ωρών σεμινάρια

Σε μια περιόδο που,η επιμόρφωση και η δια βίου εκπαίδευση έχει καθιερωθεί για τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,καθώς όχι μόνο αναβαθμίζει τις ακαδημαϊκές γνώσεις και δεξιότητες,αλλά παράλληλα μοριοδοτεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, το ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Αιγαίου προσφέρει,όπως θα δείτε παρακάτω,εξ αποστάσεως επιμορφωτικά προγράμματα άνω των 400 ωρών που αφορούν όλους τους εκπαιδευτικούς,είτε είναι μόνιμοι, είτε αδιόριστοι είτε αναπληρωτές και τους παρέχουν την κατάλληλη μοριοδότηση.

Ποια είναι τα κορυφαία στην Ελλάδα σεμινάρια για εκπαιδευτικούς

Τα πρώτα σε ζήτηση μοριοδοτούμενα σεμινάρια για εκπαιδευτικούς στην Ελλάδα είναι τα σεμινάρια στο αντικειμενο της Ειδικής Αγωγής, της Σχολικής Ψυχολογιάς, της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης,  της Ηγεσίας - Διοίκησης της Εκπαίδευσης, του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Άλλα πολύ σημαντικά σεμινάρια Εξειδίκευσης σε αντικείμενά που αφορούν εκπαιδευτικούς

Το κορυφαίο στην Ελλάδα πρόγραμμα που αφορά συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού είναι το 9μηνο μοριοδοτούμενο σεμινάριο του Πανεπιστημίου Αιγαίου "Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός" που μοριοδοτεί και εκπαιδευτικούς αλλά και συμβούλους για προσλήψεις.

Κορυφαίο πρόγραμμα που αφορά τους φιλόλογους είναι το μοριοδοτούμενο σεμινάριο πάνω στη Διδασκαλία της Ελληνικής ως 2ης Ξένης Γλώσσας

Ανερχόμενα προγράμματα που αφορούν νέα μαθήματα στο δημόσιο σχολείο είναι η Περιβαλλοντική και η Σεξουαλική Αγωγή στο πλαίσιο των εργαστηρίων δεξιοτήτων.

Εξ αποστάσεως μοριοδοτούμενα προγράμματα Εκπαιδευτικών

Όπως θα δείτε παρακάτω το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προσφέρει μοριοδοτούμενα προγράμματα με τα παρακάτω χαρακτηριστικά

  • Μοριοδότηση Προσλήψεων αναπληρωτών και αδιόριστων εκπαιδευτικών (ΑΣΕΠ) σε Πίνακες Γενικής και Ειδικής Αγωγής
  • Μοριοδότηση προσλήψεων σε ΣΔΕ*
  • Παροχή μονάδων ECVET 
  • Μοριοδότηση στελεχών Εκπαίδευσης*
  • Εξ ολοκλήρου εξ αποστάσεως και ασύγχρονη Διδασκαλία
  • Άμεση τεχνική και γραμματειακή υποστήριξη
  • Δυνατότητα ομαδικών εγγραφών για μεγάλη έκπτωση
  • Προσόντα για Συμβούλους Σχολικής Ζωής*

Τα εξ αποστάσεως 9μηνα Σεμινάρια είναι άνω των 400 ωρών - ΔΕΙΤΕ ΤΑ

- Διάρκεια: 9 μήνες (440 ώρες)
- Εξ αποστάσεως και Ασύγχρονα
- 2 μόρια για διορισμούς, προσλήψεις εκπαιδευτικών, 1 μόριο για κρίσεις στελεχών, 10 μόρια για προσλήψεις εκπαιδευτικών ΤΕ-ΔΕ
- Ένταξη σε Πίνακες Ειδικής Αγωγής (Επικουρικούς)

- Διάρκεια: 9 μήνες (440 ώρες)
- Εξ αποστάσεως και Ασύγχρονα
- 2 μόρια για διορισμούς, προσλήψεις εκπαιδευτικών, 1 μόριο για κρίσεις στελεχών, 10 μόρια για προσλήψεις εκπαιδευτικών ΤΕ-ΔΕ
- Έξτρα μοριοδότηση για προσλήψεις Σχολικών Ψυχολόγων

- Διάρκεια: 9 μήνες (408 ώρες)
- Εξ αποστάσεως και Ασύγχρονα
- 2 μόρια για διορισμούς, προσλήψεις εκπαιδευτικών, 1 μόριο για κρίσεις στελεχών, 10 μόρια για προσλήψεις εκπαιδευτικών ΤΕ-ΔΕ
- Ιδιαίτερης σημασίας για ΔΥΕΠ και τάξεις υποδοχής
- Έξτρα σημαντικό για φιλόλογους

- Διάρκεια: 9 μήνες (420 ώρες)
- Εξ αποστάσεως και Ασύγχρονα
- 2 μόρια για διορισμούς, προσλήψεις εκπαιδευτικών, 1 μόριο για κρίσεις στελεχών, 10 μόρια για προσλήψεις εκπαιδευτικών ΤΕ-ΔΕ
- Αφορά το νέο μάθημα της σεξουαλικής αγωγής στα σχολεία.

- Διάρκεια: 9 μήνες (440 ώρες)
- Εξ αποστάσεως και Ασύγχρονα
- 2 μόρια για διορισμούς, προσλήψεις εκπαιδευτικών, 1 μόριο για κρίσεις στελεχών, 10 μόρια για προσλήψεις εκπαιδευτικών ΤΕ-ΔΕ
- Ιδιαίτερης σημασίας για ΔΥΕΠ και τάξεις υποδοχής
- Έξτρα σημαντικό για φιλόλογους

- Διάρκεια: 9 μήνες (440 ώρες)
- Εξ αποστάσεως και Ασύγχρονα
- 2 μόρια για διορισμούς, προσλήψεις εκπαιδευτικών, 1 μόριο για κρίσεις στελεχών, 10 μόρια για προσλήψεις εκπαιδευτικών ΤΕ-ΔΕ

- Διάρκεια: 9 μήνες (440 ώρες)
- Εξ αποστάσεως και Ασύγχρονα
- 2 μόρια για διορισμούς, προσλήψεις εκπαιδευτικών, 1 μόριο για κρίσεις στελεχών, 10 μόρια για προσλήψεις εκπαιδευτικών ΤΕ-ΔΕ
- Ένταξη σε Πίνακες Ειδικής Αγωγής (Επικουρικούς)

- Διάρκεια: 9 μήνες (440 ώρες)
- Εξ αποστάσεως και Ασύγχρονα
- 2 μόρια για διορισμούς, προσλήψεις εκπαιδευτικών, 1 μόριο για κρίσεις στελεχών, 10 μόρια για προσλήψεις εκπαιδευτικών ΤΕ-ΔΕ
- Μοριοδοτεί έξτρα για προσλήψεις Συμβούλων επαγγελματικού προσανολισμού στα ΣΔΕ

- Διάρκεια: 9 μήνες (440 ώρες)
- Εξ αποστάσεως και Ασύγχρονα
- 2 μόρια για διορισμούς, προσλήψεις εκπαιδευτικών, 1 μόριο για κρίσεις στελεχών, 10 μόρια για προσλήψεις εκπαιδευτικών ΤΕ-ΔΕ
- Ιδιαίτερα σημαντικό για τους μόνιμους εκπαιδευτικούς και τις κρίσεις

- Διάρκεια: 9 μήνες (440 ώρες)
- Εξ αποστάσεως και Ασύγχρονα
- 2 μόρια για διορισμούς, προσλήψεις εκπαιδευτικών, 1 μόριο για κρίσεις στελεχών, 10 μόρια για προσλήψεις εκπαιδευτικών ΤΕ-ΔΕ
- Μοριοδοτεί έξτρα για προσλήψεις Συμβούλων επαγγελματικού προσανολισμού στα ΣΔΕ

- Διάρκεια: 9 μήνες (440 ώρες)
- Εξ αποστάσεως και Ασύγχρονα
- 2 μόρια για διορισμούς, προσλήψεις εκπαιδευτικών, 1 μόριο για κρίσεις στελεχών, 10 μόρια για προσλήψεις εκπαιδευτικών ΤΕ-ΔΕ
- Αφορά το νέο μάθημα "ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ" που μπήκε στα σχολεία

Τα επιμορφωτικά προγράμματα πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως και ασύγχρονα μέσω της πλατφόρμας του Moodle όπου οι εκπαιδευτικοί έχουν πρόσβαση 24 ώρες το 24ωρο. Τα σεμινάρια δεν έχουν καθόλου υποχρεωτικές παρακολουθήσεις

* Για τα ΣΔΕ μοριοδοτεί η Σχολική Ψυχολογία και η Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός
** Για τα υποψήφια στελέχη μοριοδοτούν τα σεμινάρια 9 μήνων
*** Ως προσόν ορισμού συμβούλου σχολικής ζωής,ορίζεται το σεμινάριο στην Παιδαγωγική

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: Έκπτωση σε όλους τους επιμορφούμενους goLearn για το σεμινάριο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Αποκλειστικά για τους επιμορφούμενους του goLearn το σεμινάριο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων που πραγματοποιεί μόνο ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός GoLearn κοστίζει MONO 195 ευρώ για τον κύκλο που ξεκινάει στις 24 Ιουνίου. Το σεμινάριο σάς δίνει πρόσβαση για απευθείας συμμετοχή στις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ