Ταχύρρυθμη 15ήμερη Εξ αποστάσεως προετοιμασία για τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό ΑΣΕΠ

Online 15 ήμερο Ταχύρρυθμο πρόγραμμα (ΜΟΝΟ 200 ΕΥΡΩ) με το οποίο παίρνετε μαζί ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΗ ΟΛΗ ΤΗΝ ΤΗΝ ΥΛΗ -  Μέσα σε λιγότερο από 15 ημέρες θα προετοιμαστείτε σωστά για να γράψετε υψηλό σκορ και να "κλειδώσετε" διορισμό μέσω του Διαγωνισμού ΑΣΕΠ που θα γίνει στις 4 Μαρτίου

Ο εκπαιδευτικός οργανισμός goLearn, ο μεγαλύτερος φορέας προετοιμασίας και μοριοδότησης ενηλίκων για το ΑΣΕΠ και το δημόσιο στην Ελλάδα ξεκινάει ένα νέο ταχύρυθμo πρόγραμμα εξ αποστάσεως και ασύγχρονη προετοιμασία για τον Πανελλήνιο Γραπτό Διαγωνισμό.

Με νέο ταχύρρυθμο εξ αποστάσεως και ασύγχρονο πρόγραμμα λαμβάνετε συμπυκνωμένη όλη την ύλη φτιαγμένη με τέτοιο τρόπο ώστε σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα να προετοιμαστείτε σωστά

Επειδή είναι ασύγχρονο εσείς μπορείτε να διαβάζετε όποτε θέλετε καθώς δεν υπάρχουν "υποχρεωτικές ζωντανές παρακολουθήσεις". Αυτό το χαρακτηριστικό παρέχει μεγάλη ευελιξία στους ενήλικες με πολλές υποχρεώσεις (εργασία, παιδιά κ.α.)

Το πρόγραμμα έχει την εποπτεία του ομ.καθηγητή του Παν.Πατρών, Χρ.Παναγιωτακόπουλου!

Είναι το μοναδικό πρόγραμμα εξ αποστάσεως προετοιμασίας στην Ελλάδα που εποπτεύει καθηγητής Δημόσιου Πανεπιστημίου, έχοντας δίδακτρα ΜΟΝΟ 200 ΕΥΡΩ!

Πάνω από 40.000 ενήλικες προετοιμάζονται και μοριοδοτούνται κάθε χρόνο από το goLearn για να διοριστούν - προσληφθούν στο δημόσιο.

Τι περιλαμβάνει το κορυφαίο ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΟ πρόγραμμα προετοιμασίας στην Ελλάδα για τον Διαγωνισμό του ΑΣΕΠ με το οποίο παίρνετε ΟΛΗ ΤΗΝ ΥΛΗ

 • Σε λιγότερο από 15 ημέρες προετοιμάζεστε πλήρως!
 • Παίρνετε συμπυκνωμένη την ύλη κάθε ενότητας διαρθρωμένη σε κεφάλαια, σε συνοπτική και εύληπτη μορφή
 • Εκπαιδευτικό υλικό διαμορφωμένο με βάση τις ανάγκες και τις ενότητες του Διαγωνισμου, χωρισμένο ανά ενότητα και κεφάλαιο
 • Βιντεομαθήματα
 • Είναι η μόνη προετοιμασία υπό την εποπτεία ομ.καθηγητή Δημόσιου Πανεπιστημίου
 • Online tests με ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών πάνω στη συγκεκριμένη ύλη - Τεστ Δεξιοτήτων
 • Σημειώσεις καθηγητών
 • Τεστ αποτελεσματικότητας
 • Επικοινωνία με καθηγητή για καθοδήγηση και επίλυση αποριών
 • Συνεχής ανατροφοδότηση
 • Ανοικτή πλατφόρμα μέχρι τις εξετάσεις για πρόσβαση στο υλικό και στα Test

Η πλατφόρμα θα είναι ανοικτή 24 ώρες το 24ωρο για συνεχή εντατική προετοιμασία και για διάβασμα όποτε εσείς θέλετε μέσα στις ημέρες του προγράμματος

Διαρκεια  Προετοιμασίας

Το πρόγραμμα της ασύγχρονης και ταχύρρυθμης εξ αποστάσεως προετοιμασίας έχει διάρκεια έως τις εξετάσεις στις 4 Μαρτίου

Η πλατφόρμα θα είναι ανοικτή 24 ώρες το 24ωρο έως τις εξετάσεις

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΣΠΟΤ 

Προετοιμασία για τον Πανελλήνιο Γραπτό Διαγωνισμό στο goLearn

Δείτε όλη την εξεταστέα Ύλη

Το εξ αποστάσεως και ασύγχρονο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του goLearn σας προετοιμάζει πλήρως πάνω στην ύλη (ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΗ) της προκήρυξης

α) Αξιολόγηση γενικού περιεχόμενου (Γενικές γνώσεις)

Στις γενικές γνώσεις περιλαμβάνονται:

- Το ισχύον ελληνικό Σύνταγμα- Ιεραρχία κανόνων δικαίου,
- Θεμελιώδη Δικαιώματα
- Όργανα του Κράτους – Οργάνωση της Διοίκησης
- Πολιτικά Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σύνθεση, τρόπος ανάδειξης, κύριες αρμοδιότητες)
- Δημόσια Πολιτική
- Λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης (κώδικες!)
- Δημοσιονομική Πολιτική
- ψηφιακή διακυβέρνηση
- Μακροοικονομικά μεγέθη και εθνικοί λογαριασμοί
- Οικονομική Ανάπτυξη και Μεγέθυνση

β) Δοκιμασία Δεξιοτήτων (Αποτελεσματικότητα στην εργασία)

- Γλωσσικός Συλλογισμός
- Αριθμητικός Συλλογισμός
- Δεξιότητες Ανάλυσης
- Δεξιότητες Επίλυσης Προβλημάτων
- Δεξιότητες Ιεράρχησης Προτεραιοτήτων
- Αποτελεσματικότητα εργασίας
- Ποιότητα εργασίας

Γενικές Πληροφορίες για τον Διαγωνισμό

Γενικές Πληροφορίες

Η προκήρυξη 2Γ/2022 βγήκε το Νοέμβριο και ο Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 04 Μαρτίου. Στον Πανελλήνιο Γραπτό Διαγωνισμό θα μπορούν να συμμετέχουν όλα τα πτυχία Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.

Μέσω της κατάταξης που θα φτιαχτεί από όσους θα επιτύχουν στον Διαγωνισμό θα γίνουν οι χιλιάδες διορισμοί για τα επόμενα χρόνια. Όσοι δεν περάσουν δεν θα χάσουν το δικαίωμα διορισμού.

Αφορά τις θέσεις μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου για τις κατηγορίες Ε.Ε.Π. (Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό), Π.Ε. (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) και Τ.Ε. (Τεχνολογικής Εκπαίδευσης) στους περισσότερους φορείς του Δημοσίου καθώς και τα Ν.Π.Ι.Δ. του Δημόσιου Τομέα τα οποία δεν περιλαμβάνονται στην Γενική Κυβέρνηση.

Ο Πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός δεν αφορά το σύστημα διορισμών και προσλήψεων στην δημόσια εκπαίδευση στην οποία θα εξακολουθήσει να γίνεται με το προσοντολόγιο (Δείτε εδώ)

Τρόπος εξέτασης

Ο τρόπος εξέτασης είναι είτε με τη μέθοδο ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών (multiple choice questions) είτε με ανάπτυξη κειμένου είτε με συνδυασμό των δύο.

Τρόπος βαθμολογίας στο Διαγωνισμό

Ι. Στην εξέταση με τη μέθοδο της ανάπτυξης κειμένου, τα  γραπτά βαθμολογούνται από δύο βαθμολογητές και σε περίπτωση απόκλισης, και από έναν αναβαθμολογητή, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην απόφαση της Ολομέλειας του Α.Σ.Ε.Π. της παρ. 2 του άρθρου 60. 

ΙΙ. Η βαθμολογία για την εξέταση γνώσεων και τη δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας

ορίζεται σε κλίμακα 1-100   
η βάση ορίζεται τουλάχιστον 55 
     Οι συντελεστές βαρύτητας είναι :

 • 50% για την εξέταση Γενικών Γνώσεων
 • 50% για την εξέταση Δεξιοτήτων και Εργασιακής Αποτελεσματικότητας
 • Κατάθεση Προκαταβολής για ένταξη στο Πρόγραμμα

  Πραγματοποιείστε κατάθεση της προκαταβολής για να κατοχυρώσετε την θέση σας στο πρόγραμμα και τη μεγάλη έκπτωση!

 • Ένταξη στην πλατφόρμα εξ αποστάσεως προετοιμασίας

  Εφόσον πραγματοποιήσετε την κατάθεση ο εκπαιδευτικός οργανισμός goLearn θα σας αποστείλει το προσωπικό σας όνομα χρήστη και τους κωδικούς για να ενταχθείτε στην πλατφόρμα Moodle όπου θα βρείτε το εκπαιδευτικό υλικό και τα μαθήματα και θα ξεκινήσει η προετοιμασία σας

 • Online Tests εξάσκησης σε κάθε ενότητα

  Σε κάθε ενότητητα από αυτές που θα εξεταστείτε στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό θα υπάρχουν Online Tests με Ερωτήσεις - Απαντήσεις

 • Δυνατότητα επικοινωνίας με καθηγητή

  Στο πρόγραμμα εξ αποστάσεως προετοιμασίας υπάρχει και καθηγητής με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μέσω της πλατφόρμας

Εκπαιδευόμενοι GoLearn για το Δημόσιο

40.000

Κάθε χρόνο 40.000 ενήλικες πραγματοποιούν εξ αποστάσεως προγράμματα προετοιμασίας για το Δημόσιο και μοριοδοτούμενα εξ αποστάσεως προγράμματα για διορισμούς, προσλήψεις, ΑΣΕΠ, πίνακες, αξιολόγηση, προκηρύξεις, Διαγωνισμούς

Πιστοποιήσεις Αγγλικών και Υπολογιστών

27.000

Πάνω από 27.000 ενήλικες κάθε χρόνο λαμβάνουν από τον εκπαιδευτικό οργανισμό goLearn τις πιο έυκολες και ευέλικτες online Πιστοποιήσεις Αγγλικών ΧΩΡΙΣ να χρειάζεται να εξεταστούν σε Προφορικά και έκθεση (Μόνο σε Reading - Listening) και παίρνουν τη μοριοδότηση που χρειάζονται για προκηρύξεις ΑΣΕΠ - Παράλληλα λαμβάνουν και Πιστοποίηση Υπολογιστών ELIC και ECDL που αποτελεί ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΤΥΠΙΚΟ προσόν για τις προκηρύξεις

ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΡΑ

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διορία αιτήσεων έως 03 Μαρτίου για κατοχύρωση θέσης και έκπτωσης για το νέο πρόγραμμα στα 200 ευρώ