Μοριοδοτούμενη Πιστοποίηση Υπολογιστών ELIC, αναγνωρισμένη από τον ΑΣΕΠ