Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ Δασοπόνων: Φροντιστήριο, Ύλη, Ασκήσεις

Νέος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ για Δασοπόνους - Όλη η ύλη και η εντατική προετοιμασία για επιτυχία στις εξετάσεις διορισμών

Εν όψει του νέου Γραπτού Διαγωνισμού του ΑΣΕΠ για μόνιμες θέσεις Δασοπόνων (1Γ/2024) η goLearn ξεκινάει νέο πρόγραμμα εξ αποστάσεως προετοιμασίας καλύπτωντας όλη την ύλη για τα 3 εξεταζόμενα μαθήματα.

Το online πρόγραμμα ξεκινάει κάθε εβδομάδα για όλους τους υποψήφιους δασοπόνους

Η εξ αποστάσεως εντατική προετοιμασίας του goLearn αποτελεί το κορυφαίο εξ αποστάσεως φροντιστήριο στην Ελλάδα για Διαγωνισμούς ΑΣΕΠ με τις περισσότερες επιτυχίες στους γραπτούς Διαγωνισμούς και συγκεκριμένα στον Πανελλήνιο Γραπτό Διαγωνισμό ΑΣΕΠ

Είναι η μόνη προετοιμασία που τελεί υπό την εποπτεία καθηγητή Δημόσιου Πανεπιστημίου.

Οι εκπαιδευόμενοι του goLearn κατοχυρώνουν επιτυχίες και διορισμούς με την σφραγίδα του μεγαλύτερου φορέα κατάρτισης στην χώρα που συνεργάζεται αποκλειστικά με δημόσια Πανεπιστήμια και καταξιωμένους καθηγητές Πανεπιστημίων.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι Δασοπόνοι για την ύλη

Οι Δασοπόνοι θα εξεταστούν στα παρακάτω μαθήματα με βάση το ΦΕΚ της προκήρυξης τα οποία θα τα βρούν στην προετοιμασίας του goLearn:

  • Γλωσσικός -  Παραγωγικός Συλλογισμός
  • Αριθμητικός - Επαγωγικός Συλλογισμός και 
  • Διαχείριση Εργασιακών Σεναρίων - αντίληψη χώρου

Εκτός της ύλης των παραπάνω θα πρέπει να προετοιμαστούν και στην γενική θεωρία όπου είναι βάση στην οποία θα "πατήσουν" για να απαντήσουν τα παραπάνω.

Τα μαθήματα αυτά εντάσσονται στην ενότητα ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ και εργασιακή αποτελεσματικότητα.

Προσοχή στις εξετάσεις Εργασιακής αποτελεσματικότητας

Για να απαντήσεις στα σενάρια εργασιακής αποτελεσματικότητας θα πρέπει να έχεις πέρα από την εξάσκηση σε αντίστοιχα μοτίβα, την γνώση και κατανόηση του θεωρητικού και θεσμικού πλαισιού πάνω στο οποίο φτιάχνονται τα υποθετικά σενάρια.

Πραγματοποιήστε παρακάτω εκδήλωση ενδιαφέροντος για να ενταχθείτε στο πρόγραμμα προετοιμασίας