Κοινωφελής εργασία 25.000 ανέργων: Ξεκινάει η κατάρτιση

Είστε εργαζόμενος με το πρόγραμμα της κοινωφελούς εργασίας στην Αττική - Ξεκινήστε ΑΜΕΣΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ μέσω του golearn όσο είναι σε ισχύ η σύμβαση εργασίας σας!

Ξεκινάει η κατάρτιση για τους ωφελούμενους του προγράμματος «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 25.000 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/ συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων».

Οι ωφελούμενοι έως και 54 ετών συμμετέχουν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ στην παρούσα δράση, ενώ οι άνω των 55 ετών συμμετέχουν εφόσον το έχουν επιλέξει κατά τη διεξαγωγή της πρώτης ατομικής συμβουλευτικής στα ΚΠΑ2. 

Πότε και πώς πρέπει να πραγματοποιηθεί η κατάρτιση

Κατά τη διάρκεια της κατάρτισης, ο ωφελούμενος ΔΕΝ προσέρχεται στη θέση απασχόλησής του, παρά μόνο παρακολουθεί το πρόγραμμα κατάρτισης.

Η κατάρτιση πρέπει να πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης απασχόλησης κάθε ωφελούμενου.

Ξεκινήστε τώρα την κατάρτιση η οποία είναι υποχρεωτική για όλους τους ωφελούμενους έως 54 ετών και πρέπει να πραγματοποιηθεί πριν λήξει η σύμβασή σας με το φορέα απασχόλησης!

ΑΤΤΙΚΗ: Ξεκινήστε τώρα την κατάρτιση η οποία είναι υποχρεωτική για όλους τους ωφελούμενους

Ο εκπαιδευτικός οργανισμός goLearn είναι Πάροχος Κατάρτισης και θα δεχτεί όσους συμμετείχαν στο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας και μένουν στην Αττική

Το μεγαλύτερο κομμάτι της κατάρτισης γίνεται εξ αποστάσεως.

Το θεματικό αντικείμενο κατάρτισης επιλέγεται από τον ωφελούμενο και οδηγεί στην πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων.

ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΑΜΕΣΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΧΡΗΜΑΤΑ - ΕΚΔΗΛΩΣΤΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΕΔΩ*

*Η κατάρτιση αφορά μόνο όσους εργάζονται μεσω του προγράμματος της κοινωφελούς εργασίας

Η δράση χρηματοδοτείται από το Ε.Π "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση 2014-2020", με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Όλη η ενημέρωση των ενδιαφερομένων που συμμετέχουν στη δράση, αλλά και αυτών που θα επιλεγούν και θα συμμετέχουν σε αυτήν, παρέχεται από την ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ, καθ’ όλη τη διάρκεια της δράσης, μέσω της ειδικής ιστοσελίδας των επιταγών κατάρτισης (training voucher) http://www.voucher.gov.gr. Οι ωφελούμενοι ενημερώνονται με δική τους φροντίδα και επιμέλεια παρακολουθώντας την ειδική ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr.