Μετάφραση - Επικύρωση Πιστοποίησης Αγγλικών

Τι χρειάζεται ο ΑΣΕΠ για την κατάθεση των αντιγράφων των πτυχίων ξένων γλωσσών και των Πιστοποιήσεων! Πως να μεταφράσετε την μοριοδοτούμενη Πιστοποίηση Αγγλικών που παρέχει το GoLearn και να την επικυρώσετε σε δικηγόρο χωρίς να κάνετε τίποτα εσείς!

Για να μπορεί ο ΑΣΕΠ να δεχτεί στις προκηρύξεις του δημοσίου, για διορισμούς και προσλήψειt τα αντίγραφα των Πιστοποιήσεων και των πτυχίων των Αγγλικών για να ληφθεί η αναγκαία μοριοδότηση, θα πρέπει να είναι μεταφρασμένα και  επικυρωμένα από δικηγόρο.

To GoLearn αναλαμβάνει για εσάς χωρίς να κάνετε τίποτα σε μικρό χρόνο δεδομένης της καραντίνας, να σας μεταφράσει την μοριοδοτούμενη Πιστοποίηση Αγγλικών LTE να σας την επικυρώσει από δικηγόρο και να σας την αποστείλει στο σπίτι σας ώστε να μπορέσετε να καταθέσετε το αντίγραφο!

Κόστος υπηρεσίας

Μετάφραση - Επικύρωση από Δικηγόρο: 35 ευρώ
Αποστολή στο σπίτι σας στην Αττική: 7 ευρώ
Αποστολή στο σπίτι σας στην Επαρχία: 9,5 ευρώ

Αναλαμβάνουμε όλη την διαδικασία για εσάς χωρίς κανένα άλλο έξοδο.

Τι πρέπει να κάνετε

Καταθέτετε το ποσό στο παρακάτω IBAN και μας αποστέλλετε το αποδεικτικό της κατάθεσης σε μορφή .jpeg ή .pdf  σε email μαζί με το ονοματεπώνυμό σας (όπως αναγράφεται στην αστυνομική ταυτότητα, Ελληνικά & Λατινικά), ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση, περιοχή, ταχυδρομικό κώδικα (Τ.Κ) και το πατρώνυμό σας. Στην αιτιολογία της κατάθεσης γράφετε τη λέξη "Μετάφραση" και το ονοματεπώνυμό σας.

Λογαριασμός κατάθεσης

Όνομα δικαιούχου λογαριασμού: GOLEARN ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
IBAN: GR32 0172 1260 0051 2609 2298 029 (Τράπεζα Πειραιώς)
swift: PIRBGRAA

Εάν σας ενδιαφέρει η επανεξέταση προχωράτε στην κατάθεση 100 ευρώ στον ίδιο λογαριασμό και στέλνετε email στο [email protected] με τα ίδια στοιχεία