28/11/2022
9 μήνες (420 ώρες)

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο: Επιμόρφωση επιμελητών βρεφών, νηπίων και παιδιών

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο

Πανεπιστημιακή Επιμόρφωση και εκπαίδευση επιμελητών και επιμελητριών βρεφών, νηπίων και παιδιών με ή και χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

πληροφορίες Σεμιναρίου

Το εξ αποστάσεως πρόγραμμα εκπαίδευσης από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και έχει ακριβή τίτλο «Επιμόρφωση και εκπαίδευση επιμελητών και επιμελητριών βρεφών, νηπίων και παιδιών με και χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για το πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς»

Το  εκπαιδευτικό εξ αποστάσεως και ασύγχρονο σεμινάριο έχει διάρκεια 9 μήνες (400 ώρες) μοριοδοτεί για προσλήψεις και διορισμούς εκπαιδευτικών

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Στόχος του προγράμματος είναι να επιμορφώσει και να ενισχύσει με γνώσεις και δεξιότητες άτομα που θα εργαστούν ως επιμελητές/τριες βρεφών, νηπίων και παιδιών.

Η πρωτοτυπία, αλλά και συνάμα η πρακτική αξία του προγράμματος, έγκειται στο ότι ακολουθεί ένα ολιστικό μοντέλο προσέγγισης με διεπιστημονική κατεύθυνση από τον χώρο της ψυχολογίας, της παιδαγωγικής, της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, της ιατρικής και της κοινωνικής εργασίας. Συνάμα, προσφέρει πολλαπλές γνώσεις, θεωρητικές και πρακτικές προσεγγίσεις, μεθόδους αντιμετώπισης, καθώς και συμβουλές και οδηγίες για φροντιστές/τριες και γονείς.

Επιπρόσθετα, το πρόγραμμα έχει πολλαπλό χαρακτήρα:

Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, ψυχολόγους, επαγγελματίες υγείας, παιδαγωγούς, νηπιαγωγούς, βρεφονηπιοκόμους, κοινωνικούς λειτουργούς, λογοθεραπευτές/τριες, εργοθεραπευτές/τριες, εκπαιδευτικούς, νοσηλευτές/τριες και σε όσους/ες επιθυμούν να εργαστούν ως επιμελητές/τριες και φροντιστές/τριες βρεφών-νηπίων-παιδιών ή που εργάζονται ήδη και επιθυμούν την προσωπική και επαγγελματική τους ανάπτυξη μέσα από τον εμπλουτισμό των γνώσεων, δεξιοτήτων και προσόντων τους μέσω της πανεπιστημιακής επιμορφωσης

Απευθύνεται σε όσους θέλουν να μοριοδοτηθούν για προσλήψεις και διορισμούς εκπαιδευτικών στον ΑΣΕΠ, πίνακες αναπληρωτών κλπ καθώς και για τις κρίσεις στελεχών εκπαίδευσης

Aπευθύνεται και σε γονείς προκειμένου να τους ενδυναμώσει με συγκεκριμένα γνωστικά εφόδια που θα τους βοηθήσουν στην ανατροφή του παιδιού, αλλά και στη μετάδοση καταλλήλων γνώσεων προκειμένου να είναι σε θέση να αξιολογήσουν μελλοντικά κάποιον/α υποψήφιο/α επιμελητή/τρια για το παιδί τους ή κάποιον/α παιδαγωγό που θα επιλέξουν για τη διαπαιδαγώγηση και φύλαξη του παιδιού στον ελεύθερο του χρόνο.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο/η επιμορφούμενος/η θα είναι σε θέση:

• Να εξοικειωθεί με τις βασικές αρχές της παιδαγωγικής ψυχολογίας και τον σημαντικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει το περιβάλλον πριν τη γέννηση του παιδιού και κατά τη διάρκεια των πρώτων χρόνων της ζωής του.
• Να γνωρίσει τα αναπτυξιακά ορόσημα που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν από τους/τις επιμελητές/τριες των παιδιών προκειμένου να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των παιδιών, αλλά και να διευκολύνουν την ανάπτυξή τους.
• Να αναγνωρίζει και να διαχειρίζεται τις δυσκολίες που μπορεί να εμφανιστούν κατά τη βρεφική, νηπιακή και παιδική ηλικία και σχετίζονται με τον αποχωρισμό, τις δυσκολίες συμπεριφοράς, καθώς και τις λειτουργίες αυτορρύθμισης του βρέφους, νηπίου ή παιδιού.
• Να εντρυφήσει στη σημασία του παιχνιδιού, αλλά και των δεσμών που συνάπτει το παιδί με τα πρόσωπα του περιβάλλοντός του.
• Να κατανοήσει τις βασικές αρχές για την υγεία και τη συστηματική ιατρική παρακολούθηση του παιδιού.
• Να αποκτήσει γνώσεις για τη διατροφή στον κύκλο της ζωής, καλύπτοντας ένα ηλικιακό φάσμα 0 έως 12 ετών.
• Να προλαμβάνει και να αντιμετωπίζει τις επείγουσες καταστάσεις, οι οποίες απειλούν τη σωματική ακεραιότητα του βρέφους, του νηπίου και του παιδιού και να αποκτήσει δεξιότητες διαχείρισης και αντιμετώπισής τους.
• Να γνωρίζει τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρίες βρεφών, νηπίων και παιδιών σε επίπεδο εντοπισμού, κλινικής εικόνας και αντιμετώπισης.
• Να εντρυφήσει στη σημασία της οργάνωσης του φυσικού περιβάλλοντος με στόχο την ενίσχυση του αλληλεπιδραστικού και αυτόνομου παιχνιδιού.
• Να μάθει ποικίλες δραστηριότητες με σκοπό την ψυχοκινητική και γνωστική ανάπτυξη του βρέφους, του νηπίου και του παιδιού.
• Να εμβαθύνει στη χρησιμότητα και λειτουργία του παραμυθιού ως ένα μέσο για την ολιστική ανάπτυξη του βρέφους, νηπίου και παιδιού.
• Να ενστερνιστεί τις σύγχρονες αρχές και θεωρήσεις για τη δομή της οικογένειας και τη δυναμική των σχέσεων των μελών της, την κατανόηση των αναγκών του παιδιού ανάλογα με το αναπτυξιακό του στάδιο και τους τρόπους διαχείρισης συμβάντων που μπορεί να προκύψουν.
• Να μελετήσει τους διάφορους τύπους οικογένειας, καθώς και την επίδραση των πολιτισμικών παραγόντων.
• Να κατέχει βασικές αρχές και πρακτικές συμβουλευτικής υποστήριξης για βοήθεια στο σπίτι και συνεργασίας επιμελητών/τριών και οικογένειας.
• Να προετοιμαστεί ως υποψήφιος/α επαγγελματίας του κλάδου των Επιμελητών/τριών, μέσα από τη δημιουργία βιογραφικού, την κοινωνική και επαγγελματική δικτύωση για στελέχη του κλάδου, την αποτελεσματική επικοινωνία – εμπιστευτικότητα και τη συνέντευξη για εργασία.

Πότε ξεκινάει

Έναρξη στις 28 Νοεμβρίου
Εγγραφές έως 12 Δεκεμβρίου

Κόστος

Εάν κάνετε αίτηση έως 12 Δεκεμβρίου το κόστος θα είναι με ΜΕΓΑΛΗ έκπτωση στα 240 ευρώ - Για να ενταχθείτε χρειάζεται απλά μία προκαταβολή των 75 ευρώ

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Βεβαιώσεις
Μοριοδοτούμενο Πιστοποιητικό 9μηνης επιμόρφωσης από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Διοργανωτές
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Κόστος
240€
ΝΕΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΚΠΤΩΣΗ - ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
400€
ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Παράλληλα προγράμματα

Επιμόρφωση σε Θέματα ΣΔΕ
Το εξ αποστάσεως και ασύγχρονο πρόγραμμα  "Επιμόρφωση σε Θέματα ΣΔΕ" δίνει 2 έξτρα μόρια για...
Ημερομηνία έναρξης 31.10.2022
Διάρκεια 800 ώρες - 9 Μήνες
Εγγραφές Έως 12.12.2022
Διοργανωτής GoLearn
E-LEARNING
Επιμόρφωση σε Θέματα ΣΔΕ
Μοριοδοτούμενο σεμινάριο στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
Εργαστήρια Δεξιοτήτων: Νέο μοριοδοτούμενο σεμινάριο στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στα σχολεία από το...
Ημερομηνία έναρξης 28.11.2022
Διάρκεια 9 μήνες (440 ώρες)
Εγγραφές Έως 12.12.2022
Διοργανωτής Πανεπιστήμιο Αιγαίου
E-LEARNING
Μοριοδοτούμενο σεμινάριο στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
Μοριοδοτούμενο σεμινάριο στην Παιδαγωγική
Εξ αποστάσεως Μοριοδοτούμενο σεμινάριο - Επιμόρφωση στην Παιδαγωγική για εκπαιδευτικούς από το Πανεπιστήμιο...
Ημερομηνία έναρξης 28.11.2022
Διάρκεια 9 μήνες - 440 ώρες
Εγγραφές Έως 12.12.2022
Διοργανωτής Πανεπιστήμιο Αιγαίου
E-LEARNING
Μοριοδοτούμενο σεμινάριο στην Παιδαγωγική