Μοριοδοτούμενο σεμινάριο: Επιμόρφωση επιμελητών βρεφών, νηπίων και παιδιών

29/07/2024
9 μήνες (420 ώρες)
Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Επιμελητών Βρεφών και Νηπίων

Πανεπιστημιακή Επιμόρφωση και εκπαίδευση επιμελητών και επιμελητριών βρεφών, νηπίων και παιδιών με ή και χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΡΑ
πληροφορίες Σεμιναρίου

Το εξ αποστάσεως πρόγραμμα εκπαίδευσης πραγματοποιείται από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου σε συνεργασία με το goLearn και έχει ακριβή τίτλο «Επιμόρφωση και εκπαίδευση επιμελητών και επιμελητριών βρεφών, νηπίων και παιδιών με και χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για το πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς».

Αποτελεί το πρώτο μοριοδοτούμενο Πανεπιστημιακό Πιστοποιητικό με ΜΟΝΑΔΕΣ ECVET για Επιμελητές βρεφών και Νηπίων.

Το  εκπαιδευτικό εξ αποστάσεως και ασύγχρονο σεμινάριο έχει διάρκεια 9 μήνες (400 ώρες) μοριοδοτεί για προσλήψεις και διορισμούς εκπαιδευτικών.

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Στόχος του προγράμματος είναι να επιμορφώσει και να ενισχύσει με γνώσεις και δεξιότητες άτομα που θα εργαστούν ως επιμελητές/τριες βρεφών, νηπίων και παιδιών.

Η πρωτοτυπία, αλλά και συνάμα η πρακτική αξία του προγράμματος, έγκειται στο ότι ακολουθεί ένα ολιστικό μοντέλο προσέγγισης με διεπιστημονική κατεύθυνση από τον χώρο της ψυχολογίας, της παιδαγωγικής, της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, της ιατρικής και της κοινωνικής εργασίας. Συνάμα, προσφέρει πολλαπλές γνώσεις, θεωρητικές και πρακτικές προσεγγίσεις, μεθόδους αντιμετώπισης, καθώς και συμβουλές και οδηγίες για φροντιστές/τριες και γονείς.

Επιπρόσθετα, το πρόγραμμα έχει πολλαπλό χαρακτήρα:

Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, ψυχολόγους, επαγγελματίες υγείας, παιδαγωγούς, νηπιαγωγούς, βρεφονηπιοκόμους, κοινωνικούς λειτουργούς, λογοθεραπευτές/τριες, εργοθεραπευτές/τριες, εκπαιδευτικούς, νοσηλευτές/τριες και σε όσους/ες επιθυμούν να εργαστούν ως επιμελητές/τριες και φροντιστές/τριες βρεφών-νηπίων-παιδιών ή που εργάζονται ήδη και επιθυμούν την προσωπική και επαγγελματική τους ανάπτυξη μέσα από τον εμπλουτισμό των γνώσεων, δεξιοτήτων και προσόντων τους μέσω της πανεπιστημιακής επιμορφωσης.

Απευθύνεται σε όσους θέλουν να μοριοδοτηθούν για προσλήψεις και διορισμούς εκπαιδευτικών στον ΑΣΕΠ, πίνακες αναπληρωτών κλπ καθώς και για τις κρίσεις στελεχών εκπαίδευσης.

Aπευθύνεται και σε γονείς προκειμένου να τους ενδυναμώσει με συγκεκριμένα γνωστικά εφόδια που θα τους βοηθήσουν στην ανατροφή του παιδιού, αλλά και στη μετάδοση καταλλήλων γνώσεων προκειμένου να είναι σε θέση να αξιολογήσουν μελλοντικά κάποιον/α υποψήφιο/α επιμελητή/τρια για το παιδί τους ή κάποιον/α παιδαγωγό που θα επιλέξουν για τη διαπαιδαγώγηση και φύλαξη του παιδιού στον ελεύθερο του χρόνο.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο/η επιμορφούμενος/η θα είναι σε θέση:

• Να εξοικειωθεί με τις βασικές αρχές της παιδαγωγικής ψυχολογίας και τον σημαντικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει το περιβάλλον πριν τη γέννηση του παιδιού και κατά τη διάρκεια των πρώτων χρόνων της ζωής του.
• Να γνωρίσει τα αναπτυξιακά ορόσημα που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν από τους/τις επιμελητές/τριες των παιδιών προκειμένου να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των παιδιών, αλλά και να διευκολύνουν την ανάπτυξή τους.
• Να αναγνωρίζει και να διαχειρίζεται τις δυσκολίες που μπορεί να εμφανιστούν κατά τη βρεφική, νηπιακή και παιδική ηλικία και σχετίζονται με τον αποχωρισμό, τις δυσκολίες συμπεριφοράς, καθώς και τις λειτουργίες αυτορρύθμισης του βρέφους, νηπίου ή παιδιού.
• Να εντρυφήσει στη σημασία του παιχνιδιού, αλλά και των δεσμών που συνάπτει το παιδί με τα πρόσωπα του περιβάλλοντός του.
• Να κατανοήσει τις βασικές αρχές για την υγεία και τη συστηματική ιατρική παρακολούθηση του παιδιού.
• Να αποκτήσει γνώσεις για τη διατροφή στον κύκλο της ζωής, καλύπτοντας ένα ηλικιακό φάσμα 0 έως 12 ετών.
• Να προλαμβάνει και να αντιμετωπίζει τις επείγουσες καταστάσεις, οι οποίες απειλούν τη σωματική ακεραιότητα του βρέφους, του νηπίου και του παιδιού και να αποκτήσει δεξιότητες διαχείρισης και αντιμετώπισής τους.
• Να γνωρίζει τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρίες βρεφών, νηπίων και παιδιών σε επίπεδο εντοπισμού, κλινικής εικόνας και αντιμετώπισης.
• Να εντρυφήσει στη σημασία της οργάνωσης του φυσικού περιβάλλοντος με στόχο την ενίσχυση του αλληλεπιδραστικού και αυτόνομου παιχνιδιού.
• Να μάθει ποικίλες δραστηριότητες με σκοπό την ψυχοκινητική και γνωστική ανάπτυξη του βρέφους, του νηπίου και του παιδιού.
• Να εμβαθύνει στη χρησιμότητα και λειτουργία του παραμυθιού ως ένα μέσο για την ολιστική ανάπτυξη του βρέφους, νηπίου και παιδιού.
• Να ενστερνιστεί τις σύγχρονες αρχές και θεωρήσεις για τη δομή της οικογένειας και τη δυναμική των σχέσεων των μελών της, την κατανόηση των αναγκών του παιδιού ανάλογα με το αναπτυξιακό του στάδιο και τους τρόπους διαχείρισης συμβάντων που μπορεί να προκύψουν.
• Να μελετήσει τους διάφορους τύπους οικογένειας, καθώς και την επίδραση των πολιτισμικών παραγόντων.
• Να κατέχει βασικές αρχές και πρακτικές συμβουλευτικής υποστήριξης για βοήθεια στο σπίτι και συνεργασίας επιμελητών/τριών και οικογένειας.
• Να προετοιμαστεί ως υποψήφιος/α επαγγελματίας του κλάδου των Επιμελητών/τριών, μέσα από τη δημιουργία βιογραφικού, την κοινωνική και επαγγελματική δικτύωση για στελέχη του κλάδου, την αποτελεσματική επικοινωνία – εμπιστευτικότητα και τη συνέντευξη για εργασία.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Πότε ξεκινάει

Έναρξη στις 29 Ιουλίου
Εγγραφές έως 24/07

Κόστος

Εάν κάνετε αίτηση έως 24/07το κόστος θα είναι με ΜΕΓΑΛΗ έκπτωση στα 225 ευρώ από 420 - Για να ενταχθείτε χρειάζεται απλά μία προκαταβολή των 145 ευρώ.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΛΑΒΕΤΕ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ

Αιτήσεις έως

FAQ

  • Η μοριοδότηση που παίρνω αφορά και για διορισμούς και για προσλήψεις;

    Το πρόγραμμα της Επιμόρφωσης επιμελητών βρεφών, νηπίων και παιδιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε συνεργασία με το goLearn πληροί τα κριτήρια της νομοθεσίας και μοριοδοτεί και για μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών μέσω ΑΣΕΠ αλλά και για προσλήψεις στους Πίνακες αναπληρωτών.

  • Είναι εφικτό να το παρακολουθήσει κάποιος με πολλές καθημερινές υποχρεώσεις (δουλειά, παιδιά κ.α.);

    Βεβαίως. Το πρόγραμμά μας έχει ανθρώπινους ρυθμούς σπουδών και παίρνει υπόψη του την καθημερινότητα των ενηλίκων. Συγκεκριμένα ΔΕΝ έχει ΚΑΘΟΛΟΥ υποχρεωτικές παρακολουθήσεις γιατί είναι ασύγχρονο. Αυτό σημαίνει πως εσείς διαβάζετε όποτε θέλετε το εκπαιδευτικό υλικό. Η πλατφόρμα μένει 24 ώρες το 24ωρο ανοικτή. Παράλληλα το πρόγραμμα δεν έχει Καθόλου εργασίες.

Testimonials

Αμαλία Κωνσταντινίδη

“Σεμινάρια που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες”

Μέχρι στιγμής έχω κάνει τρία σεμινάρια. Ο λόγος; Πολύ απλά, θεματικές όπως η ειδική αγωγή και η σχολική ψυχολογία είναι απαραίτητες για έναν εκπαιδευτικό στη σημερινή κοινωνία. Επίσης, οι πολύ προσιτές τιμές μου δίνουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσω όλα τα σεμινάρια που με ενδιαφέρουν!

Νικολέτα Παπά

“Άρτιο υλικό και ευγενέστατο προσωπικό”

Μόλις ολοκλήρωσα το δεύτερο σεμινάριο μου με το goLearn και ήδη σκέφτομαι να κάνω και τρίτο! Στα δύο σεμινάρια που πραγματοποίησα το υλικό ήταν εξαιρετικό, όπως και η άμεση ανταπόκριση με ευγένεια του προσωπικού του οργανισμού.

Αντώνης Νικολάου

“Πήρα τη μοριοδότηση που ήθελα για τους Πίνακες”

Πραγματοποίησα 9μηνο σεμινάριο στο goLearn, καθώς χρειαζόμουν μόρια για του Πίνακες Εκπαιδευτικών. Το γεγονός ότι τα μαθήματα ήταν ασύγχρονα, εξ αποστάσεως και ότι δεν υπήρχαν εργασίες και εξετάσεις μου έλυσε τα χέρια μιας και δούλευα παράλληλα.

Βεβαιώσεις
Μοριοδοτούμενο Πιστοποιητικό 9μηνης επιμόρφωσης από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Διοργανωτές
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Κόστος
225€
ΝΕΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΚΠΤΩΣΗ - ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 24/07
ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΡΑ

Παράλληλα προγράμματα

Σεμινάριο Τεχνητής Νοημοσύνης στην Εκπαίδευση
Το Πανεπιστήμιο Πατρών ξεκινάει το πρώτο στην Ελλάδα και Ευρώπη 9μηνο Πανεπιστημιακό Σεμινάριο στην Τεχνητή...
Ημερομηνία έναρξης 29.07.2024
Διάρκεια 9 μήνες - 420 ώρες
Εγγραφές Έως 24.07.2024
Διοργανωτής ΕΚΕΚ Πανεπιστήμιο Πατρών
E-LEARNING
Σεμινάριο Τεχνητής Νοημοσύνης στην Εκπαίδευση
Μοριοδοτούμενο εξ αποστάσεως σεμινάριο στη Σχολική Νοσηλευτική
Ανακοινώθηκε η πρώτη πανεπιστημιακή εξ αποστάσεως εξειδίκευση πάνω στη Σχολική νοσηλευτική που...
Ημερομηνία έναρξης 29.07.2024
Διάρκεια 9 μήνες (400 ώρες)
Εγγραφές Έως 24.07.2024
Διοργανωτής Πανεπιστήμιο Πατρών
E-LEARNING
Μοριοδοτούμενο εξ αποστάσεως σεμινάριο στη Σχολική Νοσηλευτική
DIGITAL MARKETING: Σεμινάριο με Πανεπιστημιακό Πιστοποιητικό
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ: Ανοικτές οι αιτήσεις για το πρώτο στην Ελλάδα σεμινάριο DIGITAL MARKETING...
Ημερομηνία έναρξης 29.07.2024
Διάρκεια 3 μήνες - 250 ώρες
Εγγραφές Έως 24.07.2024
Διοργανωτής Πανεπιστήμιο Πατρών
E-LEARNING
DIGITAL MARKETING: Σεμινάριο με Πανεπιστημιακό Πιστοποιητικό