Νέες Προσλήψεις Φιλολόγων 2021 σε όλη την Ελλάδα στα ΔΙΕΚ

Προσλήψεις φιλολόγων στα ΔΙΕΚ - Θέσεις σε πολλές ειδικότητες με πολλές αναθέσεις μαθημάτων - Ποιο σεμινάριο σας μοριοδοτεί αποκλειστικά για τα ΔΙΕΚ με βάση τίς αλλαγές του νόμου

Τα Δημόσια ΙΕΚ και τα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ αποτελούν μία διέξοδο για εργασία των φιλολόγων καθώς κάθε χρόνο γίνονται προσλήψεις σε αυτούς τους φορείς!

Οι φιλόλογοι μπορούν να αναλαμβάνουν διάφορα μαθήματα σε διάφορες ειδικότητες των ΔΙΕΚ σε όλη την Ελλάδα ώς εκπαιδευτές/εκπαιδεύτριες τηρώντας πάντα τη νομοθεσία - πρόκλησης (Αύγουστος 2020) που άλλαξε πολλά πράγματα σε επίπεδο μοριοδότησης προσλήψεων κλπ.

Τι αναφέρει ο νόμος για την πρόσληψη φιλολόγων

Σύμφωνα με τους Οδηγούς Σπουδών των ειδικοτήτων φιλόλογοι προσλαμβάνονται στα ΔΙΕΚ σε πολλά μαθήματα. 
Για να λάβουν μέγιστη μοριοδότηση (2 ΜΟΡΙΑ) σύμφωνα με το άρθρο 6 του νέου νόμου "Κριτήρια επιλογής Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης"  οι εκπαιδευτικοί καλούνται να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία σεμινάριο στο διδακτικό αντικείμενο συνολικής παρακολούθησης 800 ωρών προκειμένου να λάβουν 2 επιπλέον μόρια για την κατάληψη μιας εν δυνάμει θέσης εργασίας ως εκπαιδευτικοί

- 0,25 μόρια ανά 100 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 2
- Μοριοδοτείται η παρακολούθηση αποκλειστικά ολοκληρωμένων επιμορφώσεων) (Δεν μοριοδοτούνται επιμορφώσεις διάρκειας μικρότερης των 25 ωρών, καθώς και Ημερίδες, Διημερίδες, Συνέδρια κ.λ.π.)

Μοριοδότηση των Προσλήψεων με Διδακτική και μεθοδολογία των Φιλολογικων Μαθημάτων στα ΔΙΕΚ(800 ώρων)

Το κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΙΙ GOLEARN αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας και τον ΕΟΠΠΕΠ με πολύ μεγάλη εμπειρία στην επιμόρφωση σε συνεργασία με δημόσια Πανεπιστήμια εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. για ΑΣΕΠ και ΣΔΕ ξεκινάει 7 Δεκεμβρίου το εξ αποστάσεως μοριοδοτούμενο σεμινάριο 800 ωρών (8 μηνών) όπως ορίζει ο νόμος πάνω στην διδακτική και μεθοδολογία των φιλολογικών μαθημάτων στα ΔΙΕΚ

Ενότητες Σεμιναρίου

 • Εκπαίδευση Ενηλίκων και Κατάρτιση
 • Θεωρίες Μάθησης Ενηλίκων
 • Δυναμική Ομάδας / Ρόλος Εκπαιδευτή
 • Εκπαιδευτικές Τεχνικές & Μέσα
 • Αξιοποίηση της Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση
 • Σχεδιασμός & Αξιολόγηση Εκπαίδευσης
 • Ιστορία της Τέχνης
 • Παιδική Λογοτεχνίας
 • Στοιχεία Χριστιανικής Αρχαιολογίας
 • Ιστορία Λογοτεχνίας
 • Βυζαντινή Ιστορία
 • Ελληνική Λαϊκή Τέχνη
 • Πρακτική εφαρμογή (σχεδιασμός μαθήματος)

Με το εν λόγω σεμινάριο οι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν μόρια για να προσληφθούν στα ΔΙΕΚ και να αναλάβουν μαθήματα στις παρακάτω ειδικότητες: 

- Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων
- Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων
- Θρησκευτικού Τουρισμού και Προσκυνηματικών Περιηγήσεων
- Λογοτεχνική Μετάφραση Κειμένων και Διόρθωση, Επιμέλεια Κειμένων
- Υποκριτική Τέχνη Θεάτρου - Κινηματογράφου
- Τεχνικός Συντήρησης Έργων Τέχνης & Αρχαιοτήτων
- Ξεναγός σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς-Πολιτιστικούς Χώρους (άτομα με προβλήματα όρασης ή προβλήματα ακοής)
- ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΤΗΣ ΣΥΝΟΜΙΛΙΩΝ – ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ (άτομα με προβλήματα όρασης)

Μαθήματα που μπορούν να αναλάβουν είναι δειγματοληπτικά από Νεώτερη Ιστορία, παιδική λογοτεχνία έως στοιχεία μουσειολογίας και κλασική αρχαιολογία.

Κόστος

ΕΦΑΠΑΞ: 300 ευρώ
Ομαδικές εγγραφές 6 άτομα και άνω: 290 ευρώ (ΟΛΑ ΔΟΣΕΙΣ)
Ομαδικές Εγγραφές 2 άτομα και άνω 320 ευρώ (ΟΛΑ ΔΟΣΕΙΣ)
Αρχικό Κόστος: 600 ευρώ  (ΟΛΑ ΔΟΣΕΙΣ)
Άνεργοι, Φοιτητές: 360 ευρώ (ΟΛΑ ΔΟΣΕΙΣ)
ΑΜΕΑ: 360 (ΟΛΑ ΔΟΣΕΙΣ)
Τρίτεκνοι, πολύτεκνοι: 360 (ΟΛΑ ΔΟΣΕΙΣ)
Επιμορφούμενοι του GOLEARN: 320 ευρώ
Εάν πάρετε 2 σεμινάρια: 290  ευρώ

Ξεκινάει: 7 Δεκεμβρίου
Αιτήσεις έως 14 Ιανουαρίου

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Συμπληρώτε παρακάτω την αίτηση ενδιαφέροντος και υπεύθυνος του προγράμματος θα επικοινωνήσει μαζί σας