Νέες προσλήψεις σε Ειδική Αγωγή απόφοιτων παιδαγωγικών - καθηγητικών τμημάτων

Η ενίσχυση των σχολείων στην Ειδική Αγωγή τοποθετείται ως κομβικός στόχος και από τωρινή αλλά και την προηγούμενη Κυβέρνηση. Τις επόμενες ημέρες θα πραγματοποιηθούν οι πρώτοι μόνιμοι διορισμοί στην Ειδική Αγωγή, ενώ έπεται το επόμενο διάστημα νέες χιλιάδες αναπληρωτών, αδιόριστων και απόφοιτων καθηγητικών και παιδαγωγικών σχολών

Πραγματοποιήθηκαν οι δεκάδες χιλιάδες αιτήσεις για τους  τους πρώτους μόνιμους διορισμούς στην Γενική Εκπαίδευση αλλά και την Ειδική Αγωγή 

Μόνιμοι Διορισμοί εκπαιδευτικών θα πραγματοποιηθούν όπως έχει ανακοινωθεί και άλλοι τα επόμενα χρόνια με έμφαση πάλι στην Ειδική Αγωγή

Νέες προσλήψεις

Αναμένεται τα επόμενα χρόνια για να καλυφθούν όλα αυτά τα κενά νέες μαζικές προσλήψεις στην Ειδική Αγωγή, νέων απόφοιτων παιδαγωγικών τμημάτων και καθηγητικών σχολών, αδιόριστων αλλά και αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

Πίνακες Ειδικής Αγωγής

Όπως ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία μπορει να ενταχθεί ένας απόφοιτος καθηγητικής σχολής ή παιδαγωγικού τμήματος στους επικουρικούς πίνακες της ειδικής αγωγής πραγματοποιώντας ένα από τα παρακάτω σεμινάρια

Αναγκαία μοριοδότηση για προσλήψεις

Με βάση τους διορισμούς αλλά και τις νέες προσλήψεις το επόμενο διάστημα οι εκπαιδευτικοί με βάση την ισχύουσα νομοθεσία με τα παρακάτω σεμινάρια μοριοδοτούνται με 2 μονάδες για πρόσληψη - διορισμό.

Αξιολόγηση και επιμόρφωση παντού

Οι γενικές τοποθετήσεις της ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας, κάνουν λόγω για ενίσχυση της αξιολόγησης και της επιμόρφωσης εκπαιδευτικών.

Δείτε παρακάτω δύο κορυφαία σεμινάρια στην Ειδική Αγωγή Δημόσιου Πανεπιστημίου που έχουν ανοικτές αιτήσεις τώρα μοριοδοτούν και πραγματοποιούνται εντελώς εξ αποστάσεως και ασύγχρονα ΧΩΡΙΣ ΚΑΘΟΛΟΥ υποχρεωτικές παρακολουθήσεις.

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΑΕΙ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ