Νέο Voucher ανέργων 25-45 ετών με επίδομα 400Є (Όλα εξ αποστάσεως)

Νέο Voucher κατάρτισης ανέργων 25-45 για το 2024 προωθεί η ΔΥΠΑ - Παρέχεται εκπαιδευτικό επίδομα 400 ευρώ (Πώς θα κάνετε αίτηση)

Νέο voucher ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ κατάρτισης και απασχόλησης ανέργων προωθεί η ΔΥΠΑ σε ηλικίες 25-45

Σκοπός της δράσης είναι η αναβάθμιση των δεξιοτήτων ή/και η επανακατάρτιση ανέργων ηλικίας 25-45 ετών σε τομείς υψηλής ζήτησης με έμφαση στις πράσινες και ψηφιακές δεξιότητες και στη συνέχεια η ένταξη στην απασχόληση των ωφελούμενων που ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα ΣΕΚ και πιστοποιήθηκαν.

Συγκεκριμένα, η Δράση περιλαμβάνει κατάρτιση και πιστοποίηση των αποκτηθεισών γνώσεων και δεξιοτήτων που ακολουθείται από πρόγραμμα εξάμηνης επιχορηγούμενης από τη ΔΥΠΑ απασχόλησης για την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας.

Το επίδομα που θα λαμβάνουν όσοι τελειώσουν επιτυχως την ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ κατάρτιση και Πιστοποίηση θα είναι 400 ευρώ

Χαρακτηριστικά κατάρτισης για το επίδομα των 400 ευρώ

Διάρκεια: 80 ωρών (ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ)

  • 60 ωρών σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
  • 20 ωρών ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Την κατάρτιση των ωφελούμενων ακολουθεί πιστοποίηση των αποκτηθεισών γνώσεων και δεξιοτήτων.

Εκδηλώστε ενδιαφέρον τώρα στην goLearn

Η Δράση χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας βάσει της υπ’ αρ. πρωτ. ΥΠΟΙΚ 61255/06-05-2022 απόφασης ένταξης του Έργου με τίτλο «SUB1: Ολοκληρωμένη Δράση Κατάρτισης και Απασχόλησης 15.000 ανέργων ηλικίας 25 έως 45 ετών – Δράση 16747» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5164476) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας(ΨΓ4ΟΗ-ΗΝ5) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει – . Ο προϋπολογισμός της Δράσης (συνολική Δημόσια Δαπάνη) μετά την τροποποίηση απόφασης ένταξης ανέρχεται σε 49.731.600,00 €.