Νέο Voucher Security 2022 για ανέργους με επίδομα 525€

Επίκειται νέο Voucher κατάρτισης ανέργων για άδεια SECURITY που παρέχει επίδομα 525 ευρώ! Προλάβετε τις αιτήσεις ενδιαφέροντος

Αναμένεται άμεσα το νέο Επιδοτούμενο Πρόγραμμα (Voucher) «Ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων ως Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας με παροχή πιστοποίησης των αποκτηθεισών γνώσεων» για απόκτηση Κρατικής Άδειας Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας (SECURITY) με Πιστοποίηση ΚΕΜΕΑ & ΕΟΠΠΕΠ για 5.000 Ανέργους 18-50 Ετών.

Το έργο υλοποιείται από τη Δ.ΥΠ.Α. και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, «Ελλάδα 2.0»

Οι άνεργοι θα λάβουν έξτρα και επίδομα 525 ευρώ

Ο εκπαιδευτικός οργανισμός GoLearn είναι πιστοποιημένος από το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας (ΚΕΜΕΑ) για την παροχή κατάρτισης σε προσωπικό ασφαλείας

Ωφελούμενοι – Προϋποθέσεις 

  • Να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο της Δ.ΥΠ.Α. κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. 
  • Να έχουν ηλικία από 18-50 ετών (να έχουν γεννηθεί από το 1972 έως το 2004) δηλαδή κατά την υποβολή της αίτησης να είναι άνω των 18 και έως 50 ετών. 
  • Να είναι Έλληνες πολίτες ή Έλληνες Ομογενείς ή πολίτες χώρας- μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης  (*Για τους πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε. απαιτείται η γνώση της ελληνικής γλώσσας σε τουλάχιστον βαθμό: Β2 Επίπεδο)
  • Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο γυμνασίου). *Επισημαίνεται ότι, στην περίπτωση που ο απολυτήριος τίτλος ή άλλος ισότιμος ή ανώτερος τίτλος σπουδών αποκτήθηκε στην αλλοδαπή, απαιτείται επίσημη μετάφραση και πράξη αναγνώρισης. 
  • Να μην έχουν παρακολουθήσει πρόγραμμα κατάρτισης στο ίδιο αντικείμενο τα τελευταία δύο (2) έτη  

Αίτηση για να πάρετε τα 525 ευρώ και να κάνετε την κατάρτιση για την κρατική άδεια Security

Μέσω του εκπαιδευτικού Οργανισμού GoLearn μπορείτε να κάνετε την κατάρτιση και να πάρετε και την Πιστοποίηση Άδειας προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλεια και να πάρετε και τα 525 ευρώ!

Πραγματοποιήστε αιτήσεις εδώ

Όσοι επιθυμούν να αποκτήσουν κρατική άδεια SECURITY επιδοτούνται του κόστους των μαθημάτων και των εξετάσεων!

Το Πρόγραμμα:

  • Αφορά ανέργους 18-50 ετών
  • Προσφέρει επίδομα 525 ευρώ
  • Είναι διάρκειας 105 ωρών
  • Πιστοποιείται από ΕΟΠΠΕΠ και ΚΕΜΕΑ
  • Υλοποιείται εξ αποστάσεως

Νέες θέσεις εργασίας Security σε όλη την Ελλάδα

Ο εκπαιδευτικός οργανισμός GoLearn σας συνδέει με μεγάλες εταιρείες στο χώρο του προσωπικού ασφαλείας - Μετά το τέλος της κατάρτισης σας ενημερώνει έγκυρα και έγκαιρα για όλες τις ανοικτές θέσεις των εταιρειών σε όλα τα μέρη της Ελλάδας

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ VOUCHER ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΩΝ 525 ΕΥΡΩ