Ο Πάροχος Κατάρτισης golearn ΜΟΝΕΠΕ ΚΕΔΙΒΙΜ 2 συνεργάζεται με το Voucher.eclassroom.gr

Ανακοίνωση συνεργασίας

Ο Πάροχος Κατάρτισης golearn ΜΟΝΕΠΕ ΚΕΔΙΒΙΜ 2 με διακριτικό τίτλο "golearn" συνεργάζεται με τον εγκεκριμένο Πάροχο Τηλεκατάρτισης με το διακριτικό τίτλο «ΑΠΟΨΗ Ε.Ε.» σχετικά με την παροχή υπηρεσιών τηλεκατάρτισης κατά τα οριζόμενα στην με αριθμό 2/2020 και αρ.πρωτ/λου: 286/2.4.2020 Πρόσκληση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την υλοποίηση της δράσης "Ειδικό Πρόγραμμα τηλεκατάρτισης με πιστοποίηση για επιστήμονες πληττόμενους από τον COVID-19 που εντάσσονται στους 6 βασικούς επιστημονικούς κλάδους της χώρας βάσει ΚΑΔ οριζόμενων από το Υπουργείο Οικονομικών". Το σχετικό ιδιωτικό συμφωνητικό έχει αναρτηθεί νόμιμα στο περιβάλλον του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ.

To GOLEARN χρησιμοποιεί το Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλεκατάρτισης του ως άνω εγκεκριμένου Παρόχου Τηλεκατάρτισης https://voucher.eclassroom.gr