Πανελλήνιος Διαγωνισμός ΑΣΕΠ 2022: Ύλη, Ειδικότητες, Εξέταση

Η ύλη, οι ενότητες εξέτασης, ο τρόπος και η ημερομηνία εξέτασης και οι ειδικότητες που αφορούν τον Πανελλήνιο Γραπτό Διαγωνισμό του ΑΣΕΠ - Βγήκε η προκήρυξη

Τα αλλάζει όλα ο πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός ΑΣΕΠ του οποίου η προκήρυξη βγήκε στις 21 Νοεμβρίου και μέσω αυτού θα γίνουν όλοι οι μόνιμοι διορισμοί ΠΕ και ΔΕ στο Δημόσιο (δήμους, περιφέρειες, φορείς, υπουργεία, ΝΠΔΔ, ΔΕΚΟ) για τα επόμενα χρόνια!

Οι θέσεις που θα καλυφθούν επίσημα είναι 5124 αλλά μπορεί να φτάσουν και τις 6124 με βάση πρόσφατες δηλώσεις Βορίδη ενδέχεται να προστεθούν ακόμα 1000!

Αποτελεί το γεγονός της 20ετίας καθώς αποτελεί μοναδική ευκαιρία διορισμού για αυτές τις κατηγορίες.

Αφορά χιλιάδες μόνιμες θέσεις. ΑΦΟΡΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΤΥΧΙΑ Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.

Ο Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1320 της 21/3/2022 τεύχος Β η απόφαση του ΑΣΕΠ με τίτλο "Διαδικασία επιλογής προσωπικού με πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό".

Το αφιέρωμα που συγκεντρώνει όλες τις σημαντικες πληροφορίες για τον Γραπτό Πανελλήνιο Διαγωνισμό του ΑΣΕΠ ανανεώνεται συνεχώς.

Ποιος αφορά ο διαγωνισμός του ΑΣΕΠ

Η προκήρυξη του Διαγωνισμό έχει την κωδικοποίηση 2Γ/2022 και  αφορά όλα τα πτυχία Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. 

Μιλάμε για μόνιμες προσλήψεις στο δημόσιο που εμπίπτουν στις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ

Οι αιτήσεις που έγιναν στο Διαγωνισμό (η διαδικαία σταμάτησε στις 21 Δεκεμβρίου) είναι 108.000.

Ειδικά για τις θέσεις Ε.Ε.Π. απαιτείται και ατομική δομημένη συνέντευξη που ενδεικτικά αφορά θέματα σχετικά με το αντικείμενο του φορέα της προκηρυσσόμενης θέσης, το γνωστικό αντικείμενο, την εμπειρία, τις επιστημονικές δημοσιεύσεις

Αυτή είναι η κατανομή

Το ΑΣΕπ έχει ανακοινώσει την κατναομή για τις 5.124 θέσεις που θα καλύψει ο γραπτός διαγωνισμός του ΑΣΕΠ από τη δεξαμενή των επιτυχόντων.  Τη μερίδα του λέοντος έχουν οι διοικητικές θέσεις που μπορούν να διεκδικήσουν όλοι οι πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΤΕΙ

Δείτε εδώ

Τρόπος εξέτασης Διαγωνισμού ΑΣΕΠ

Η εξέταση που θα γίνεται κάθε δύο χρόνια θα είναι πολλαπλών επιλογών multiple choice ή κατανόηση - ανάπτυξη κειμένου ή και τα δύο μαζί!

Ύλη εξέτασης Διαγωνισμού ΑΣΕΠ

Μμε βάση την προκήρυξη θα πραγματοποιηθούν δύο τεςστ (γενικές γνώσεις και δεξιότητες) οι οποίες εμπεριέχουν 17 υποενότητες στο σύνολο οι 

Δείτε αναλυιτκά

α) Αξιολόγηση γενικού περιεχόμενου (Γενικές γνώσεις)

Στο γενικές γνώσεις περιλαμβάνονται:

 • - Το ισχύον ελληνικό Σύνταγμα- Ιεραρχία κανόνων δικαίου,
 • - Θεμελιώδη Δικαιώματα
 • - Όργανα του Κράτους – Οργάνωση της Διοίκησης
 • - Πολιτικά Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σύνθεση, τρόπος ανάδειξης, κύριες αρμοδιότητες)
 • - Δημόσια Πολιτική
 • - Λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης (κώδικες!)
 • - Δημοσιονομική Πολιτική
 • - ψηφιακή διακυβέρνηση
 • - Μακροοικονομικά μεγέθη και εθνικοί λογαριασμοί
 • - Οικονομική Ανάπτυξη και Μεγέθυνση

β) Δοκιμασία Δεξιοτήτων (Αποτελεσματικότητα στην εργασία)

 • - Γλωσσικός Συλλογισμός
 • - Αριθμητικός Συλλογισμός
 • - Δεξιότητες Ανάλυσης
 • - Δεξιότητες Επίλυσης Προβλημάτων
 • - Δεξιότητες Ιεράρχησης Προτεραιοτήτων
 • - Αποτελεσματικότητα εργασίας
 • - Ποιότητα εργασίας

Τι είναι η Εργασιακή Αποτελεσματικότητα - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

To golearn προσφέρει εντελώς δωρεάν στους υποψήφιους δύο σενάρια εργασιακής αποτελεσματικότητας με τις λύσεις του ώστε να μπορούν να εξασκηθούν καταλλήλως! 

Η προετοιμασία του golearn εμπεριέχει πέρα από εκπαιδευτικό υλικό και τεστς που αφορούν όλη την ύλη και πολλά σενάρια εργασιακής αποτελεσματικότητας

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Πότε θα γίνει ο Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός;

Οι εξετάσεις για τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό του ΑΣΕΠ θα γίνουν τον Μάρτιο ενώ η προκήρυξη βγει τέλη Νοεμβρίου - Οι αιτήσεις θα γίνουν το Δεκέμβριο.

Τρόπος βαθμολογίας για κάθε μια από τις δύο αυτές κατηγορίες εξέτασης :

 • η βαθμολογία ορίζεται σε κλίμακα 1-100
 • η βάση ορίζεται σε τουλάχιστον 50

ο συντελεστής βαρύτητας είναι :

 • 50% για την εξέταση Γνώσεων (γενικών και συγκεκριμένου κλάδου)
 • 50% για την εξέταση Δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας

Υπάρχει, επίσης, η δυνατότητα να προβλέπεται και αρνητική βαθμολόγηση.

Μικρές προσαυξήσεις της βαθμολογίας προβλέπονται για την ύπαρξη επιπλέον τυπικών προσόντων καθώς και εντοπιότητας.

Πώς θα πάρετε επιπλέον μοριοδότηση 

Οι υποψήφιοι θα λάβουν έξτρα μονάδες πέρα από το αποτέλεσμά τους στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό με διάφορα κριτήρια που αφορούν τις σπουδές και τις πιστοποιήσεις - Αυτά ενδεχομένως να διαφέρουν ανάλογα με την κατηγορία ("βαθμίδα" εκπαίδευσης) του υποψήφιου)

Για παράδειγμα

Θα δίνει προσαύξηση ο έξτρα τίτλος σπουδών όπως ένα διδακτορικό ή ένα μεταπτυχιακό για όσους εμπίπτουν στις κατηγορίες ΕΕΠ, ΠΕ και ΤΕ. Για τους ΔΕ θα δίνουν προσαύξηση οι  Επαγγελματικοί Τίτλοι από ΙΕΚ ή Κέντρα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης των ΑΕΙ επιπέδου 5
Ενδεχομένως να δίνουν προσαύξηση οι Πιστοποιήσεις Ξένων Γλωσσών ή Πιστοποιήσεις Υπολογιστών ή να αποτελούν απαραίτητα τυπικά προσόντα

Προσαύξηση θα παίρνει λογικά και η  εντοπιότητα πάντα όμως με την λογική ότι οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να παρέχουν αποδείξεις για την το που κατοικούν

Δεν θα έχει εξέταση ξεχωριστή για κάθε ειδικότητα

Ο Πανελλήνιος γραπτός Διαγωνισμός θα έχει εξέτάσεις μόνο στις 4 γνωστές ενότητες που έχουμε αναφέρει - ΔΕΝ θα υπάρξει εξέταση πάνω στις ειδικότητες!

Το κορυφαίο πρόγραμμα προετοιμασίας για το Γραπτό Διαγωνισμό του ΑΣΕΠ

Το κορυφαίο στην Ελλάδα εξ αποστάσεως και ασύγρονο πρόγραμμα με online tests, βιντεομαθήματα και εκπαιδευτικό υλικό εξειδικευμένο για ένα σίγουρο και επιτυχημένο αποτέλεσμα που περιλαμβάνει τις παραπάνω ενότητες πραγματοποιεί ο εκπαιδευτικός οργανισμός GoLearn με τμήματα που ξεκινούν κάθε Δευτέρα

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται εξ αποστάσεως και ασύχρονα υπό την εποπτεία του ομ. καθηγητή του Πανεπιστημίου Πατρών, Χρήστου Παναγιωτακόπουλου

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Οι διορισμοί θα γίνουν σε δύο στάδια

Αφού έχει ολοκληρωθεί ο γραπτός διαγωνισμός΄ΑΣΕΠ, εκδίδεται δεύτερη προκήρυξη, που αφορά την πλήρωση συγκεκριμένων θέσεων στην οποία μετέχουν μόνο οι επιτυχόντες του προηγούμενου σταδίου, οι οποίοι καλούνται με την νέα πρόσκληση - προκήρυξη να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής δηλώνοντας προτιμήσεις θέσεων καθώς και προσόντα/κριτήρια/ιδιότητες.

Συγκεκριμένα, στο άρθρο 3 του αρχικού ΦΕΚ έχει προστεθεί μία ακόμα παράγραφος, η παράγραφος 7, η οποία αναφέρει:

«7. Όταν ο διαγωνισμός διενεργείται σε δύο στάδια, κατά την ειδικότερη περίπτωση του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 4765/2021, ως ισχύει, εντός της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, υποβάλλεται ηλεκτρονικά μόνο η αίτηση συμμετοχής (Α’ στάδιο) και οι υποψήφιοι δηλώνουν μόνο τον/ τους κλάδο/ους - ειδικότητα/τες που υπάγονται καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα τους.

Ποια ειναι η κορυφαία προετοιμασία στην Ελλάδα με παράλληλα το χαμηλότερο κόστος και με εποπτεία ομ. καθηγητή Πανεπιστημίου

Η κορυφαία στην Ελλάδα αυτή την στιγμή προετοιμασία για τον Γραπτό Διαγωνισμό και πρώτη σε ζήτηση είναι η εξ αποστάσεως και ασύγχρονη προετοιμασία του GoLearn υπό την εποπτεία του ομ. Καθηγητή του Πανεπιστημίου Πατρών, Χρήστου Παναγιωτακόπουλου

Ο εκπαιδευτικός οργανισμός GoLearn προετοιμάζει και μοριοδοτεί κάθε χρόνο πάνω από 40.000 ενήλικες που θέλουν να διορισθούν στο δημόσιο μέσω προκήρυξης, διαγωνισμού και πινάκων ΑΣΕΠ.

Είναι μάλιστα ο μοναδικός φορέας στην Ελλάδα που συνεργάζεται με Δημόσια Πανεπιστήμια και κορυφαίους πανεπιστημιακούς πραγματοποιώντας πανελλαδικά πάνω από 15 μοριοδοτούμενα εκπαιδευτικά προγράμματα.

Η εξ αποστάσεως προετοιμασία  ξεκινάει κάθε Δευτέρα και αν κάνετε αίτηση τώρα έχετε 70% έκπτωση!

Η εξ αποστάσεως και ασύγχρονη προετοιμασία καλύπτει και τις 17 ενότητες