Πανελλήνιος Διαγωνισμός ΑΣΕΠ 2022: Ύλη, Ειδικότητες, Εξέταση

Η ύλη, οι ενότητες εξέτασης, ο τρόπος και η ημερομηνία εξέτασης και οι ειδικότητες που αφορούν τον Πανελλήνιο Γραπτό Διαγωνισμό του ΑΣΕΠ - Όσα γνωρίζουμε έως τώρα και όσα πρέπει να ξέρετε για να δώσετε

Τα αλλάζει όλα ο πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός ΑΣΕΠ του οποίου η προκήρυξη θα βγει πιθανόν τον Οκτώβριο και μέσω αυτού θα γίνεται μεγάλο κομμάτι των διορισμών στο Δημόσιο (δήμους, περιφέρειες, φορείς, υπουργεία)

Ο Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1320 της 21/3/2022 τεύχος Β η απόφαση του ΑΣΕΠ με τίτλο "Διαδικασία επιλογής προσωπικού με πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό".

Το αφιέρωμα που συγκεντρώνει όλες τις σημαντικες πληροφορίες για τον Γραπτό Πανελλήνιο Διαγωνισμό του ΑΣΕΠ ανανεώνεται καθώς έρχονται συνεχώς νέες πληροφορίες που αφορούν τους υποψήφιους για διορισμούς στο Δημόσιο και τον Διαγωνισμό

Ποιος αφορά ο διαγωνισμός του ΑΣΕΠ

Η προκήρυξη του Διαγωνισμό θα πάρει την κωδικοποίηση 2Γ/2022 και σύμφωνα με πληροφορίες θα αφορά την πλειοψηφία των πτυχίων αλλά και όσους έχουν μόνο απολυτήριο Λυκείου.

Μιλάμε για μόνιμες προσλήψεις στο δημόσιο που εμπίπτουν στις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ

Αφορά εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες πολίτες ενώ αναμένεται η συμμετοχή να είναι τεράστια!

Ειδικά για τις θέσεις Ε.Ε.Π. απαιτείται και ατομική δομημένη συνέντευξη που ενδεικτικά αφορά θέματα σχετικά με το αντικείμενο του φορέα της προκηρυσσόμενης θέσης, το γνωστικό αντικείμενο, την εμπειρία, τις επιστημονικές δημοσιεύσεις

Τρόπος εξέτασης Διαγωνισμού ΑΣΕΠ

Η εξέταση που θα γίνεται κάθε δύο χρόνια αναμένεται να είναι πολλαπλών επιλογών multiple choice ή κατανόηση - ανάπτυξη κειμένου ή και τα δύο μαζί!

Ύλη εξέτασης Διαγωνισμού ΑΣΕΠ

Αυτό που γνωρίζουμε έως τώρα με βάση το ΦΕΚ 1320 της 21/3/2022 τεύχος Β είναι πως εντάσσονται στον διαγωνισμό οι ενότητες εξέτασης που αφορούν τις δεξιότητες (1. Γλωσσικός Συλλογισμός, 2. Αριθμητικός Συλλογισμός, 3. Εργασιακή αποτελεσματικότητα) καθώς και οι γενικές Γνώσεις

Τι είναι η Εργασιακή Αποτελεσματικότητα - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Μια ερώτηση που θα μπορούσε να πέσει στην ενότητα της εργασιακής αποτελεσματικότητας είναι για παράδειγμα "Τι θα κάνατε σε περίπτωση που θα πιάσει φωτιά το κτίριο που εργάζεστε;)

Μάλιστα αναμένεται στον Πανελλήνιος Διαγωνισμός ΑΣΕΠ να εφαρμοστούν για πρώτη φορά τα τεστ εργασιακής αποτελεσματικότητας!

Πότε θα γίνει ο Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός;

Αναμένεται τις εξετάσεις για τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό του ΑΣΕΠ εφόσον εκτός απροόπτου η προκήρυξη βγει τον Οκτώβριο έως τον Μάρτιο να έχουν πραγματοποιηθεί από το ΑΣΕΠ

Τρόπος βαθμολογίας για κάθε μια από τις δύο αυτές κατηγορίες εξέτασης :

  • η βαθμολογία ορίζεται σε κλίμακα 1-100
  • η βάση ορίζεται σε τουλάχιστον 50

ο συντελεστής βαρύτητας είναι :

  • 50% για την εξέταση Γνώσεων (γενικών και συγκεκριμένου κλάδου)
  • 50% για την εξέταση Δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας

Υπάρχει, επίσης, η δυνατότητα να προβλέπεται και αρνητική βαθμολόγηση.

Μικρές προσαυξήσεις της βαθμολογίας προβλέπονται για την ύπαρξη επιπλέον τυπικών προσόντων καθώς και εντοπιότητας.

Πώς θα πάρετε επιπλέον μοριοδότηση 

Οι υποψήφιοι θα λάβουν έξτρα μονάδες πέρα από το αποτέλεσμά τους στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό με διάφορα κριτήρια που αφορούν τις σπουδές και τις πιστοποιήσεις - Αυτά ενδεχομένως να διαφέρουν ανάλογα με την κατηγορία ("βαθμίδα" εκπαίδευσης) του υποψήφιου)

Για παράδειγμα

Θα δίνει προσαύξηση ο έξτρα τίτλος σπουδών όπως ένα διδακτορικό ή ένα μεταπτυχιακό για όσους εμπίπτουν στις κατηγορίες ΕΕΠ, ΠΕ και ΤΕ. Για τους ΔΕ θα δίνουν προσαύξηση οι  Επαγγελματικοί Τίτλοι από ΙΕΚ ή Κέντρα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης των ΑΕΙ επιπέδου 5
Ενδεχομένως να δίνουν προσαύξηση οι Πιστοποιήσεις Ξένων Γλωσσών ή Πιστοποιήσεις Υπολογιστών ή να αποτελούν απαραίτητα τυπικά προσόντα

Προσαύξηση θα παίρνει λογικά και η  εντοπιότητα πάντα όμως με την λογική ότι οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να παρέχουν αποδείξεις για την το που κατοικούν

Ύλη Διαγωνισμού ΑΣΕΠ για την ΑΑΔΕ

Ο Πανελλήνιος γραπτός Διαγωνισμός για την ΑΑΔΕ θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο και η ύλη του δεν έχει σχέση με τον Πανελλήνιο Γραπτό Διαγωνισμό

Το κορυφαίο πρόγραμμα προετοιμασίας για το Γραπτό Διαγωνισμό του ΑΣΕΠ

Το κορυφαίο στην Ελλάδα εξ αποστάσεως πρόγραμμα με online tests και εκπαιδευτικό υλικό εξειδικευμένο για ένα σίγουρο και επιτυχημένο αποτέλεσμα που περιλαμβάνει τις παραπάνω ενότητες πραγματοποιεί ο εκπαιδευτικός οργανισμός GoLearn με τμήματα που ξεκινούν κάθε Δευτέρα