Προσλήψεις στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας: Πως θα εξασφαλίσετε την Μέγιστη Μοριοδότηση

Ο νόμος άλλαξε για τις προσλήψεις στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας. Δείτε στο άρθρο πως μπορείτε να συγκεντρώσετε εξ αποστάσεως την μέγιστη μοριοδότηση ώστε να ανεβείτε στα μητρώα προσλήψεων

Ο νόμος για την μοριοδότηση και τις προσλήψεις στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας άλλαξε προσφάτως. Οι αλλαγές τάραξαν την εκπαιδευτική κοινότητα που σε πολλές περιπτώσεις κάνει αγώνα δρόμου για να ξανά συγκεντρώσει από την αρχή ή να καλύψει τη μέγιστη μοριοδότηση.

Οι εκπαιδευτές ενηλίκων των ΣΔΕ καλούνται να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία σεμινάρια συνολικής παρακολούθησης 800 ωρών (0,25 μόρια ανά 100 ώρες) όπως αυτά που πραγματοποιεί το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΙΙ goLearn εποπτευόμενο και αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, στο καθένα από τα πεδία επιμόρφωσης (Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων και Επιμόρφωση σε Θέματα ΣΔΕ ) εάν θέλουν να λάβουν την μέγιστη Μοριοδότηση των 4 μορίων (2+2).

ΜΕΓΙΣΤΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

Στο παρών άρθρο σας παρουσιάζουμε τα σεμινάρια με τα οποία μπορείτε να συγκεντρώσετε την μέγιστη μοριοδότηση (Πρόσκληση: "Επιμόρφωση 1.2." σελ 24-25) και τα οποία ξεκινούν 26 Αυγούστου και ΕΧΟΥΝ ανοικτές αιτήσεις έως 24 Ιουλίου

  • Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων (800 ώρες -  και εξ αποστάσεως δείτε εδώ) - ΧΩΡΙΣ εξετάσεις

  • Επιμόρφωση σε θέματα ΣΔΕ (800 ώρες - και εξ αποστάσεως δείτε εδώ)  - ΧΩΡΙΣ εξετάσεις

Τα παραπάνω σεμινάρια δίνουν σύνολο 4 μόρια (2+2).

Προσφορά GOLEARN 

Εάν τα κάνετε και τα δύο τότε η έκπτωση είναι πολύ μεγάλη. Δηλαδή από 860 ευρώ που κάνουν κανονικά θα τα πραγματοποιήσετε και τα δύο στα 280 ευρώ σύνολο.

Τα σεμινάρια πραγματοποιούνται από το αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΙΙ, GOLEARN το οποίο επιμορφώνει χιλιάδες εκπαιδευτικούς κάθε χρόνο με δημόσια Πανεπιστήμια και όχι μόνο!

Ακόμα μπορείτε επίσης μέσα σε 10 ημέρες να λάβετε και την Πιστοποίηση γνώσεων Χειρισμού Η/Υ (δείτε εδώ) και να λάβετε ακόμα 2 μόρια για τα μητρώα.