19/06/2023
200 ώρες

Σεμινάριο στην Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Για Εξετάσεις ΕΟΠΠΕΠ για να γίνετε εκπαιδευτής ενηλίκων (Ανοικτές αιτήσεις)

Απόκτησε το δικαίωμα να δώσεις εξετάσεις στον ΕΟΠΠΕΠ και να ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣ ως Εκπαιδευτής Ενηλίκων. Με το εξ αποστάσεως σεμινάριο μπορείτε να συμμετέχετε στις εξετάσεις αξιολόγησης εκπαιδευτικής επάρκειας υποψήφιων Εκπαιδευτών Ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ και να μοριοδοτηθείτε και για προσλήψεις

πληροφορίες Σεμιναρίου

Ανοικτές αιτήσεις έχει το κορυφαίο αυτή την στιγμή σεμινάριο στην Ελλάδα για την Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων που πραγματοποιείται από το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης​.

Χιλιάδες θέσεις εργασίας εκπαιδευτών ενηλίκων φέρνουν τα νέα προγράμματα κατάρτισης

Τα προγράμματα κατάρτισης που πραγματοποιούνται σε όλη την Ελλάδα μέσω της ΔΥΠΑ και του ΕΣΠΑ και τα περισσότερα από τα οποια χρηματοδοτούνται από το ταμείο ανάκαμψης για χιλιάδες πολίτες ανοίγουν χιλιάδες θέσεις εργασίας σε εκπαιδευτές ενηλικων

2660 ευρώ ακόμα και σε λιγότερο από ένα μήνα

Με βάση το ΦΕΚ για τις αμοιβές των εκπαιδευτών ενηλίκων, ένας εκπαιδευτής που π.χ. έχει και μεταπτυχιακό μπορεί να λάβει 19 ευρώ ανά ώρα κατάρτισης! Αυτό σημαίνει πως ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ στο πρόσφατο πρόγραμμα 120.000 κατάρτισης ανέργων της ΔΥΠΑ ένα τμήμα με 140 ώρες κατάρτιση μπορεί να λάβει και 2660 ευρώ στην λογαριασμό του

Πώς παίρνετε την επάρκεια - Ενταχθείτε τώρα στο σεμινάριο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Η πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας πιστοποιεί τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, προκειμένου να διδάξουν σε ομάδες ενηλίκων, σε δομές της μη τυπικής εκπαίδευσης (ΙΕΚ, ΚΔΒΜ, ΣΔΕ, ΣΕΚ κ.λπ.) και παρέχει δυνατότητα για απευθείας συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης από τον ΕΟΠΠΕΠ (Ν. 4386/16 Άρθρο 67).

Το πρόγραμμα συνολικής διάρκειας 200 ωρών έχει ως στόχο τη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση ατόμων τα οποία ενδιαφέρονται να εκπαιδευτούν και να πιστοποιηθούν από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π ως Εκπαιδευτές Ενηλίκων. 
Ειδικά οι στόχοι του προγράμματος είναι:
1.    Η κατανόηση των βασικών θεωρητικών αρχών που διέπουν το πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων καθώς η ενημέρωση για τις βασικές ευρωπαϊκές και τις συνδεόμενες με αυτές εθνικές πολιτικές που έχουν διαχρονικά διαμορφώσει και εξακολουθούν να διαμορφώνουν μέχρι και σήμερα το πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων και της Δια Βίου μάθησης
2.    Η γνωριμία με τις βασικές αρχές σχεδιασμού, υλοποίησης και αξιολόγησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων για Ενήλικες.
3.    Ο σχεδιασμός και υλοποίηση μικροδιδασκαλιών στο πεδίο της ειδίκευσης των επιμορφούμενων.

Το πλεονέκτημα του εν λόγω σεμιναρίου είναι πως πραγματοποιείται από Δημόσιο Φορέα, πράγμα απαραίτητο με βάση το νόμο! Παράλληλα πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου εξ αποστάσεως χωρίς καμία υποχρεωτική παρακολούθηση.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟΝ ΟΓΗΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αποκτήτε δικαίωμα συμμετοχής σε εξετάσεις ΕΟΠΠΕΠ

Το σεμινάριο με την έκδοση της πιστοποίησης από τον ΕΟΠΠΕΠ εντάσσεστε στο επίσημο μητρώο εκπαιδευτών του ΕΟΠΠΕΠ (υπουργείο παιδείας) & συμμετέχετε σε προκηρύξεις προσλήψεων δομών μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΙΕΚ, ΣΔΕ, ΚΔΒΜ, ΚΕΕ, ΚΕΔΙΒΙΜ)

Σε ποιους απευθύνεται το σεμινάριο:

 •  Όσους δεν διαθέτουν την απαιτούμενη εκπαιδευτική εμπειρία  σε ενήλικες, για την απευθείας συμμετοχή τους στις εξετάσεις εκπαιδευτικής επάρκειας του ΕΟΠΠΕΠ.
 • εκπαιδευτές ενηλίκων οποιουδήποτε γνωστικού αντικειμένου και επιστημονικού κλάδου,
 • εκπαιδευτές συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης (π.χ. Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, ΚΕΚ, ΙΕΚ, Σχολές Γονέων, κ.ά.),
 • Υποψήφιους εκπαιδευτές ενηλίκων όλων των γνωστικών αντικειμένων που θέλουν να επιμορφωθούν στο επιστημονικό πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων, προκειμένου να πιστοποιήσουν την εκπαιδευτική τους επάρκεια  και να διδάσκουν το γνωστικό τους αντικείμενο σε προγράμματα μη τυπικής εκπαίδευσης.
 • Πιστοποιημένους και ενταγμένους στο μητρώο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. εκπαιδευτές ενηλίκων, οι οποίοι, με την παρακολούθησή του, θα έχουν την ευκαιρία να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους στις σύγχρονες εξελίξεις και πρακτικές της εκπαίδευσης ενηλίκων
 • Στελέχη δομών Δια Βίου Μάθησης (ΙΕΚ, Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης κ.ά.).
 • Σε όσους θέλουν να εργαστούν - ενταχθούν σε εκπαιδευτικό δυναμικό φορέων μετα-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και εκπαίδευσης ενηλίκων (π.χ. ΙΕΚ, ΣΔΕ, ΚΔΒΜ)
 • Σε όσους θέλουν να αποκτήσουν μοριοδότηση και προβάδισμα στις προσλήψεις σε ΣΔΕ, ΔΙΕΚ και άλλες δομές
 • - στελέχη τραπεζών, επιχειρήσεων και οργανισμών, οι οποίοι επιδιώκουν την απόκτηση και αναβάθμιση γνώσεων και ικανοτήτων σχετικών με την Εκπαίδευση Ενηλίκων.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εκπαιδευτής ενηλίκων, ο οποίος δεν είναι πιστοποιημένος από τον ΕΟΠΠΕΠ, χάνει το προβάδισμα για προσλήψεις σε προγράμματα συμπληρωματικής εκπαίδευσης, σε σεμινάρια, σε επιμορφώσεις που οργανώνονται από φορείς Δια Βίου Μάθησης (Πανεπιστήμια, Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, ΙΕΚ, ΚΔΒΜ, ΣΔΕ).

ΔΙΔΑΚΤΡΑ - ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

ΕΚΠΤΩΣΗ Μόνο για τον κύκλο του Ιουνίου: 195 ευρώ  (ΣΕ ΔΟΣΕΙΣ)
Έκπτωση αποκλειστικά για επιμορφούμενους goLearn για τον κύκλο του Ιουνίου: 180 (ΣΕ ΔΟΣΕΙΣ)
ΕΚΠΤΩΣΗ  Μόνο για τον κύκλο του Ιουνίου ΕΦΑΠΑΞ: 185 ευρώ
Κανονικό Κόστος χωρίς έκπτωση: 400 ευρώ

ΠΟΤΕ ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Νέο τμήμα ξεκινάει: 19 Ιουνίου
Αιτήσεις έως 29 Μαΐου

Τα μοναδικά χαρακτηριστικά του εξ αποστάσεως προγράμματος

 • l Καθοδήγηση για τον τρόπο μελέτης της Τράπεζας Θεμάτων - Υποστήριξη στον εντοπισμό των βασικών σημείων της θεωρίας
 • l Παρουσίαση αναλυτικά όλων των εκπαιδευτικών τεχνικών και των ιδιαιτεροτήτων τους (μέσω video για καθεμιά)
 • l Παρουσίαση πραγματικών 20λεπτων μικροδιδασκαλιών (video)
 • l Σχεδιασμός και εκπόνηση μικροδιδασκαλίας από κάθε εκπαιδευόμενο
 • l Προσωποιημένη υποστήριξη για τον σχεδιασμό μικροδιδασκαλίας για κάθε εκπαιδευόμενο από πιστοποιημένους Εκπαιδευτές Εκπαιδευτών
 • l Ατομική, γραπτή ανατροφοδότηση για κάθε εκπαιδευόμενο μετά την παρουσίαση της μικροδιδασκαλίας
   

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Βεβαιώσεις
Πιστοποιητικό παρακολούθησης από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης - Με αυτό μπορείτε για να δώσετε εξετάσεις επάρκειας στον ΕΟΠΠΕΠ
Κόστος
180€
ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΟΥΣ GOLEARN ΠΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΙΟ
185€
ΕΦΑΠΑΞ ΠΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΙΟ
195€
ΕΚΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΙΟ
400€
ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Παράλληλα προγράμματα

Μοριοδοτούμενο εξ αποστάσεως σεμινάριο στη Σχολική Νοσηλευτική
Ανακοινώθηκε η πρώτη πανεπιστημιακή εξ αποστάσεως εξειδίκευση πάνω στη Σχολική νοσηλευτική που...
Ημερομηνία έναρξης 19.06.2023
Εγγραφές Έως 29.05.2023
Διοργανωτής Πανεπιστήμιο Πατρών
E-LEARNING
Μοριοδοτούμενο εξ αποστάσεως σεμινάριο στη Σχολική Νοσηλευτική
Επιμόρφωση σε Θέματα ΣΔΕ
Το εξ αποστάσεως και ασύγχρονο πρόγραμμα  "Επιμόρφωση σε Θέματα ΣΔΕ" δίνει 2 έξτρα μόρια για...
Ημερομηνία έναρξης 28.04.2023
Διάρκεια 800 ώρες - 9 Μήνες
Εγγραφές Έως 29.05.2023
Διοργανωτής GoLearn
E-LEARNING
Επιμόρφωση σε Θέματα ΣΔΕ
Μοριοδοτούμενο σεμινάριο στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
Εργαστήρια Δεξιοτήτων: Νέο μοριοδοτούμενο σεμινάριο στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στα σχολεία από το...
Ημερομηνία έναρξης 12.06.2023
Διάρκεια 9 μήνες (440 ώρες)
Εγγραφές Έως 29.05.2023
Διοργανωτής Πανεπιστήμιο Αιγαίου
E-LEARNING
Μοριοδοτούμενο σεμινάριο στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση