Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας: Άλλαξε όλο το πλαίσιο - Πως μπαίνετε στα μητρώα

Αλλαγές σε όλο το πλαίσιο για ΣΔΕ - ΔΙΕΚ για τις προσλήψεις, τις μοριοδοτήσεις, τα μητρώα και άλλα για το 2020-21

Αλλαγές έφερε μόλις πριν λίγες ημέρες το Υπουργείο Παιδείας στις προσλήψεις στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) με επίσημη αποφάση διαμέσω της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης & δια βίου Μάθησης.

Τι αλλάζει λοιπόν στον χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων και στα ΣΔΕ; Τι είναι η δημιουργία και τήρηση μητρώων εκπαιδευτών σε αυτές τις δομές;

Πως τα μητρώα αλλάζουν όλο το τοπίο, τις προσλήψεις και τι πρέπει να κάνετε για την σωστή συγκέντρωση δικαιολογητικών;

Τι άλλαξε στην μοριοδότηση για τις προσλήψεις εκπαιδευτικού προσωπικού, συμβούλων επαγγελματικού προσανατολισμού και συμβούλων ψυχολόγων;

Παρακάτω σας παρουσιάζουμε αναλυτικά όλες τις αλλαγές που είναι χρήσιμο να γνωρίζετε

Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας τι αλλάζει;

Όπως αναφέρει η πρόσκληση υποβολής αίτησης - ενταξης στο Μητρώο ΣΔΕ και επιλογής: Συμβούλων Σταδιοδρομίας και Συμβούλων Ψυχολόγων θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να

  • υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση νταξης στο Μητρώο Σ.Δ.Ε. της ηλεκτρονικής σελίδας του ΙΝΕΔΙΒΙΜ και στη διεύθυνση https://mitrwosde.inedivim.gr, όπου και θα επισυνάψουν όλα τα δικαιολογητικά τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Πρόσκληση
  • Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία, θα αναρτηθούν οι οριστικοκί πίνακες. Μετά από ανακοίνωση του ΙΝΕΔΙΒΙΜ οι ενταγμένοι στο μητρώο εκπαιδευτές θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στη διεύθυνση http://mis.inedivim.gr για τη συμμετοχή τους στους πίνακες κατάταξης και στη διαδικασία επιλογής και ανάθεσης έργου για τη σχολική χρονιά 2020-2021

Άλλαξε η μοριοδότηση προσλήψεων - Τι σεμινάρια πρέπει να κάνετε

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ: Οι εκπαιδευτές ενηλίκων των ΣΔΕ καλούνται να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία επιμόρφωση συνολικής παρακολούθησης 800 ωρών στο καθένα από τα πεδία επιμόρφωσης: 

  • Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων - Δίνει 2 μόρια (0,25 ανά 100 ώρες) δηλαδή το σεμινάριο 800 ώρών δίνει την μέγιστη μοριοδότηση δείτε εδώ ΞΕΚΙΝΑΕΙ 22 Φεβρουαρίου εξ αποστάσεως)
  • Επιμόρφωση σε θέματα ΣΔΕ Ευκαιρίας - Δίνει 2 μόρια (0,25 ανά 100 ώρες) δηλαδή το σεμινάριο 800 ώρών δίνει την μέγιστη μοριοδότηση (δείτε εδώ )  ΞΕΚΙΝΑΕΙ 22 Φεβρουαρίου εξ αποστάσεως)
  • Πιστοποίηση Γνώσεων Χειρισμού Η/Υ (Δίνει 2 μόρια | Μπορείτε να την πάρετε εδώ μέσα σε 10 ημέρες)

Εαν κάνετε μαζί για 4 μόρια και το σεμινάριο Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων και το Επιμόρφωση σε Θέματα ΣΔΕ έχετε πολύ μεγάλη έκπτωση

Εάν ειστε σχολικός σύμβουλος ή σχολικός ψυχολόγος θα πρέπει να παρακολουθήσετε ΕΞΤΡΑ είτε σεμινάριο στην Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό (δείτε εδώ) είτε στην Σχολική Ψυχολογία (δείτε εδώ)

Δ. ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Τα μόρια θα υπολογιστούν αυτόματα από το ηλεκτρονικό σύστημα, με βάση τα επαληθευμένα προσόντα των ενταγμένων μελών στο Μητρώο ΣΔΕ, τα οποία θα έχουν υποβάλει αίτηση στο 2ο στάδιο της παρούσας Πρόσκλησης.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων, προηγούνται αυτοί που έχουν διδακτορικό τίτλο σπουδών, έπονται οι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου και, τέλος, κατά βαθμό πτυχίου, οι κάτοχοι πτυχίου. Αν υπάρξει ισοβαθμία και μετά τα προαναφερθέντα, θα γίνεται δημόσια κλήρωση μεταξύ των ισοβαθμούντων υποψηφίων.

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Τυχόν ενστάσεις κατά των προσωρινών πινάκων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των προσωρινών αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ

Πως θα πάρετε άμεσα μόρια και με ποιο σεμινάριο;

Δείτε εδώ περισσότερες λεπτομέρειες για το σεμινάριο "Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων" για να λάβετε τα μόρια που πρέπει

Δείτε εδώ περισσότερες λεπτομέρειες για το σεμινάριο "Επιμόρφωση σε θέματα ΣΔΕ " για να λάβετε τα μόρια που πρέπει