Στηρίζουμε το «Χαμόγελο του Παιδιού» με υποτροφίες σπουδών

Ο εκπαιδευτικός Οργανισμός GoLearn και τα «Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης» του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Αιγαίου υποστηρίζουν εκπαιδευτικά «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Ο εκπαιδευτικός Οργανισμός GoLearn και τα «Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης» του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Αιγαίου, παρέχουν την πολύτιμη υποστήριξή τους στον Οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού», προσφέροντας υποτροφία σε 49 εργαζόμενους και εργαζόμενες του Οργανισμού, για να φοιτήσουν στο αξιόλογο επιμορφωτικό πρόγραμμα «Συμβουλευτική & Επαγγελματικός Προσανατολισμός» που πραγματοποιούν οι δύο φορείς, το οποίο ξεκίνησε στις 21 Μαρτίου 2022.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» επιθυμεί να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του στους δύο σημαντικούς εκπαιδευτικούς φορείς, για τη σημαντική συμβολή τους στην προσπάθεια του Οργανισμού να διασφαλίσει την υψηλή ποιότητα του παραγόμενου έργου του.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού», στο πλαίσιο της λειτουργίας του Πανελλήνιου Κέντρου Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης και της Ακαδημίας Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης «Smile Academy» του Οργανισμού, επιδιώκει διαρκώς τη σύμπραξη με έγκριτους επιστημονικούς και ακαδημαϊκούς φορείς, στοχεύοντας στη διοργάνωση ποιοτικών εκπαιδευτικών δράσεων με τη συμμετοχή βασικών ομάδων-στόχων που σχετίζονται με το όραμά του. Συγκεκριμένα πρόκειται για δράσεις που απευθύνονται σε παιδιά και νέους από όλη την Ελλάδα, σε γονείς και κηδεμόνες, σε εκπαιδευτικούς, σε φοιτητές/τριες και σε επαγγελματίες ειδικοτήτων που σχετίζονται με την ευημερία των παιδιών, καθώς επίσης για εκπαιδευτικές ή επιμορφωτικές δράσεις που απευθύνονται εσωτερικά στα Παιδιά που μεγαλώνουν στα Σπίτια του Οργανισμού, στους νέους και στις νέες που ως παιδιά μεγάλωσαν στα Σπίτια του Οργανισμού, στους εθελοντές και στις εθελόντριες, αλλά και στους εργαζόμενους και στις εργαζόμενες του Οργανισμού. Οι εκπαιδευτικές δράσεις που εντάσσονται στον προγραμματισμό της Ακαδημίας Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης «Smile Academy» στοχεύουν στην ανάπτυξη κρίσιμων ικανοτήτων, δεξιοτήτων και στάσεων ζωής που είναι απαραίτητες για κάθε ξεχωριστή ομάδα-στόχο.

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα με θέμα «Συμβουλευτική & Επαγγελματικός Προσανατολισμός» που προσφέρεται από τα Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Π.Δ.Β.Μ.) και το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης GoLearn, διάρκειας 9 μηνών (440 ωρών), αποτελεί το κορυφαίο σεμινάριο στην Ελλάδα πάνω στην συμβουλευτική και τον επαγγελματικό προσανατολισμό.  Σκοπός του εξ αποστάσεως μοριοδοτούμενου προγράμματος είναι να παρέχει στους εκπαιδευόμενους και στις εκπαιδευόμενες πρόσβαση σε σημεία-κλειδιά του ευρύτερου αντικειμένου του επιστημονικού πεδίου της Συμβουλευτικής, υπό το πρίσμα ενός ραγδαία εξελισσόμενου τοπίου. Μέσα από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, οι εκπαιδευόμενοι/ες επιδιώκεται να αναπτύξουν σημαντικές γνώσεις και δεξιότητες που σχετίζονται με τη συμβουλευτική νέων, όπως είναι οι τεχνικές υποστήριξης της Συμβουλευτικής σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο, τα μέσα και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται στη Συμβουλευτική, οι θεματικές του Mentoring και του Coaching, μεταξύ πολλών άλλων (Μπορείτε να διαβάσετε την πλήρη περιγραφή  του προγράμματος εδώ).

Έτσι, η φοίτηση 49 Εκπαιδευτικών, Παιδαγωγών, Κοινωνικών Λειτουργών, Ειδικών Παιδαγωγών από τα 11 Σπίτια και τα 3 Σπίτια Ημερήσιας Φροντίδας που διατηρεί πανελλαδικά ο Οργανισμός, από την Κοινωνική Υπηρεσία των Σπιτιών και από το Κέντρο Ημέρας «ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ», είναι εξαιρετικής σημασίας στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» για έγκριτη επικαιροποίηση των γνώσεων των εργαζομένων του.  Οι άνθρωποι του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», οι οποίοι βρίσκονται δίπλα στα παιδιά 24 ώρες την ημέρα / 365 ημέρες τον χρόνο, μέσα από τη συνεχή επιμόρφωσή τους, μεταξύ άλλων στοχεύουν στο να αντιλαμβάνονται, να αναγνωρίζουν, να ενισχύουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των παιδιών και να τα οδηγούν στην καλύτερη δυνατή αξιοποίησή τους. Σε αυτό το πλαίσιο, η επιμόρφωσή τους σε γνώσεις Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού θεωρείται κρίσιμης σημασίας.