Τμήματα Απριλίου: Ενημέρωση για αποπληρωμή διδάκτρων

Αφορά τα τμήματα του Παν.Αιγαιου και του golearn που τελειώνουν τον Απριλιο 2023

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως επειδή υπάρχει ενδεχόμενο παράτασης των αιτήσεων των εκπαιδευτικών σας προτείνουμε να αποπληρώσετε τα δίδακτρα του προγράμματος έως 24 Μαρτίου.

Αποπληρωμή διδάκτρων

Με αυτό τον τρόπο στην περίπτωση που παρθεί παράταση στις αιτήσεις των εκπαιδευτικών η οποίες διαρκέσουν πέρα από την ημερομηνία λήξης των προγραμμάτων σας να προσπαθήσουμε να σας παραδώσουμε άμεσα το πιστοποιητικό σας

Παράλληλα:

- Θα πρέπει να έχετε επιτυχώς ολοκληρώσει τα τεστ όλων των προηγουμένων Διδακτικών Ενοτήτων

- Θα πρέπει να ολοκληρώσετε επιτυχώς και την αξιολόγηση της τελευταίας Διδακτικής Ενότητας

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η αποστολή του καταθετηρίου κατόπιν της πληρωμής σας  στο [email protected] .

Σε περίπτωση που έχετε ήδη εξοφλήσει το υπόλοιπό σας, παρακαλούμε αγνοήστε το παρόν μήνυμα.