05/04/2021
408 ώρες - 9 μήνες

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

9μηνο εξ αποστάσεως σεμινάριο από το Πανεπιστημίου Αιγαίου (ανοικτές αιτήσεις)

Ανοικτές αιτήσεις τον Απρίλιο έχει το 9μηνο (408 ωρών) Μοριοδοτούμενο εξ αποστάσεως και ασύγχρονο σεμινάριο πάνω στη Διαπολιτισμίκη Εκπαίδευση για μαθητές με προσφυγικό και μεταναστευτικό υπόβαθρο

πληροφορίες Σεμιναρίου

Το προσφυγικό ρεύμα αλλάζει το τοπίο στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση κάνοντας ιδιαίτερη την ανάγκη για καταρτισμένους εκπαιδευτικούς πάνω στα ζητήματα της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης εντός των σχολικών μονάδων, των ΔΥΕΠ και των τάξεων υποδοχής

Το ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Αιγαίου πραγματοποιεί νέο κύκλο για το 9μηνο μοριοδοτούμενου σεμινάριο με ακριβή τίτλο "Κατάρτιση εκπαιδευτικών στην Διαπολιτισμική Εκπαίδευση για μαθητές με προσφυγικό και μεταναστευτικό υπόβαθρο".

Το σεμινάριο στην Διαπολιτισμική Εκπαίδευση  με ακαδημαϊκά υπεύθυνο τον κο Λοϊζο Σοφό αποτελεί μαζί με την Σχολική Ψυχολογία το πρώτο σε ζήτηση σεμινάριο μετά την Ειδική Αγωγή καθώς το προσφυγικό κύμα έχει διαμορφώσει ιδιαίτερες ανάγκες στις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Γιατί εκτοξεύεται η ζήτηση - Το ενδεχόμενο άνοιγμα πινάκων Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης

Ένας νέος λόγος που οι εκπαιδευτικοί και οι νέοι απόφοιτοι των παιδαγωγικών και καθηγητικών τμημάτων επιλέγουν είτε ως 1ο είτε ως 2ο μετά την Ειδική Αγωγή αυτό το σεμινάριο είναι πως έχουν συστηματοποιηθεί οι πιέσεις απο μεγάλη ομάδα εκπαιδευτικών και με δικαστικά μέσα προς το Υπουργείο Παιδείας για τη συγκρότηση αυτόνομου ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Αυτή η προοπτική κάνει τους εκπαιδευτικούς να σπεύδου στην πραγματοποιηση του σεμιναρίου για να είναι έτοιμοι σε ενδεχόμενο άνοιγμα των πινάκων όπου και είναι μάλιστα πάγιο αίτημα των εκπαιδευτικών

Επίσης η τάση της ζήτησης από τους εκπαιδευτικούς πανελλαδικά ενισχύθηκε καθώς ανακοινώθηκαν νέες προσλήψεις όπως η νέα κατανομή προσλήψεων που πραγματοποιήθηκε σε τάξεις υποδοχής (ΖΕΠ) μέσω της Πράξης: «Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα σχολεία-Τάξεις Υποδοχής, σχολικό έτος 2019-2020»

Το σεμινάριο ΔΕΝ έχει καθόλου υποχρεωτικές παρακολουθήσεις καθώς είναι σεμινάριο που πραγματοποιείται ασύγχρονα!

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Μοριοδότηση

- 2 Μόρια στο σύστημα διορισμών εκπαιδευτικών (ΑΣΕΠ – αναπληρωτές  και αδιόριστοι υποψήφιοι)
- 10 μόρια για διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ
- 0,5 Μόρια στη διαδικασία επιλογής στελεχών εκπαίδευσης
- Εν δυνάμει  ή πιθανό κριτήριο εισόδου ή συνεκτιμώμενο ή μοριοδοτούμενο προσον σε ενδεχόμενο άνοιγμα πινάκων διαπολιτισμικής εκπαίδευσης όπως έγινε και στην Ειδική αγωγή με τους επικουρικούς

Επιπλέον Αξιοποίηση

- Για Εκπαιδευτές Ενηλίκων στις Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.), στις Πειραματικές Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (Π.Σ.Ε.Κ.) και στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του ΟΑΕΔ - σε ειδικότητες αντίστοιχης με τη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση.
- Για Εκπαιδευτές Ενηλίκων στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) και στις Δημόσιες Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.ΣΕΚ) του ν. 4186/2013 (Α’ 193) - σε ειδικότητες αντίστοιχης θεματικής με τη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση.
-  Για Κοινωνικούς Λειτουργούς, Φιλολόγους, Ψυχολόγους κ.λπ. του Ι.Νε.Δι.Βι.Μ σύμφωνα με την υπ' αριθ. 3915/192/15.04.2016 "Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο του προγράμματος υποδοχής και φιλοξενίας αιτούντων άσυλο και ασυνόδευτων ανηλίκων.
- Από Δήμους, ΜΚΟ και συναφείς δομές στην εκπαίδευση παλιννοστούντων και μεταναστών

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι η επιστημονική στήριξη στους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας σε θέματα Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και ειδικότερα σε ότι αφορά την ένταξη των μεταναστών, προσφύγων και γενικότερα μαθητών από διαφοροποιημένα πολιτισμικά περιβάλλοντα  στη σχολική μονάδα και την εκπαιδευτική διαδικασία.

Το πρόγραμμα απευθύνεται στις ακόλουθες ομάδες ενδιαφερομένων:

Α) Σε εν ενεργεία εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων και όλων των βαθμίδων που θέλουν να διεκδικήσουν μια θέση στελεχιακή στην εκπαίδευση

Β) Σε αποφοίτους ΑΕΙ-ΤΕΙ οι οποίοι επιθυμούν να ακολουθήσουν το επάγγελμα του/της εκπαιδευτικού

Γ) Σε όσους αναπληρωτές θέλουν μόρια για το σύστημα διορισμών - προσλήψεων (νόμος Γαβρόγλου - προσοντολόγιο)

Δ)Σε παιδαγωγούς, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, κοινωνιολόγους και απόφοιτους σχολών κοινωνικών και πολιτικών επιστημών

Ε)Σε όσους θέλουν να εργαστούν σε ΔΥΕΠ και δομές προσφύγων και να προσεγγίσουν μαθησιακά εις βάθος την ένταξη μαθητών από διαφοροποιημένα πολιτισμικά σχολικά περιβάλλοντα, την ετερότητα στη σχολική μονάδα, την διαπολιτισμικότητα και πολυπολιτισμικότητα, αναλύοντας και κατανοώντας τους βασικούς θεωρητικούς όρους  της κοινωνικής ψυχολογίας, όπως τα στερεότυπα και οι προκαταλήψεις.
Ζ) Σε όσους ήδη έχουν λάβει επιμόρφωση πάνω στην Ειδική Αγωγή ή έχουν κάποιο αντίστοιχο μεταπτυχιακό επιπέδου πτυχίο
 

Έναρξη στις 5 Απριλίου
Εγγραφές έως 19 Απριλίου

 

Μεγάλη έκπτωση ΓΙΑ ΕΞΤΡΑ 11 ΜΟΡΙΑ σε λίγες ημέρες εάν ένταχθείτε στο Μοριοδοτούμενο σεμινάριο του Πανεπιστημίου Αιγαίου που πραγματοποιεί σε συνεργασία με το goLearn σε:

 

- Πιστοποίηση Αγγλικών αναγνωρισμένη από ΑΣΕΠ με ΤΗΛΕΞΕΤΑΣΗ από το σπίτι σας ΧΩΡΙΣ εξετάσεις σε Προφορικά - Έκθεση (Μόνο 165 ευρώ τα πάντα!) - ΕΞΤΡΑ 7 ΜΟΡΙΑ

- Πιστοποίηση Υπολογιστών - 97% επιτυχία στις εξετάσεις - ΕΞΤΡΑ 4 ΜΟΡΙΑ

ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ (ΟΛΑ ΣΕ ΔΟΣΕΙΣ)

- Ομαδική εγγραφή (άνω των 10 ατόμων): 395 ευρώ
- Άνεργοι ή και αδιόριστοι εκπαιδευτικοί (5 πρώτοι): 395 ευρώ
- Ομαδική εγγραφή (από δύο έως 9 άτομα): 460 ευρώ
- Εφάπαξ εξόφληση: 395 ευρώ
- Διορισμένοι - μόνιμοι εκπαιδευτικοί: 525 ευρώ
- Αναπληρωτές: 510 ευρώ
- Φοιτητές και άνεργοι ή αδιόριστοι εκπαιδευτικοί: 500 ευρώ
- ΑμΕΑ: 490 ευρώ
- Μέλη πολύτεκνων οικογενειών: 490 ευρώ      
- Απόφοιτοι του Παν/μιου Αιγαίου: 520 ευρώ
- Εγγραφή σε άλλο πρόγραμμα του ΚΕΔΙΒΙΜ του Παν/μίου Αιγαίου και της GoLearn: 520 ευρώ
- Mέλη του προσωπικού του Παν. Αιγαίου και του συνεργαζόμενου φορέα: 520 ευρώ
- Κανονικό κόστος: 590 ευρώ

 

Και έξτρα 7 μόρια με εξ αποστάσεως Πιστοποίηση ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΣΕΠ
 

Εάν ενταχθείτε στο σεμινάριο λαμβάνεται έκπτωση για τη μόνο ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ στην Ελλάδα  που εινα αναγνωρισμένη στον ΑΣΕΠ με ΤΗΛΕ-ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΟΝΟ σε Reading - Listening (ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ)


Εκδήλωση ενδιαφέροντος


Οι εκπαιδευόμενοι με την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους, θα αποκτούν μοριοδοτούμενο πιστοποιητικό επιμόρφωσης από το ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Αιγαίου.


ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ  ΕΔΩ 

Αλιβίζος
(Λοΐζος)
Σοφός
Εισηγητης

Ο Αλιβίζος (Λοΐζος) Σοφός είναι καθηγητής του Πανεπιστημίου Αιγαίου, πρόεδρος απο το 2014 έως και σήμερα του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου και εκλεγμένος πρόεδρος της Συνόδου Προέδρων και Κοσμητόρων των Παιδαγωγικών Τμημάτων της χώρας.

Διδάσκει από το 2004 Διδάσκω από το 2004 Παιδαγωγική, Παιδαγωγική των Μέσων (Media Education) και Διδακτική των Μέσων (eLearning και Online Education) σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου και συνεργάζομαι στη Θ.Ε. ΕΚΠ 65 «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση» στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστήμιου.

Διαβάστε εδώ αναλυτικά το βιογραφικό του

Βεβαιώσεις
ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΠΟΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Διοργανωτές
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Κόστος
395€
ΟΙ ΠΕΝΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ
395€
ΕΦΑΠΑΞ
395€
ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ (ΑΝΩ ΤΩΝ 10 ΑΤΟΜΩΝ)
460€
ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ (ΑΠΟ 2 ΕΩΣ 9 ΑΤΟΜΑ)
590€
ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
500€
ΑΝΕΡΓΟΙ Η ΚΑΙ ΑΔΙΟΡΙΣΤΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ
525€
ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΟΙ - ΜΟΝΙΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
490€
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ
490€
ΑΜΕΑ
520€
ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Παράλληλα προγράμματα

Μοριοδοτούμενο Σεμινάριο στην Ειδική Αγωγή
ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ: Το εξ αποστάσεως Μοριοδοτούμενο επιμορφωτικό πρόγραμμα στην Ειδική Αγωγή του Πανεπιστημίου...
Ημερομηνία έναρξης 05.04.2021
Διάρκεια 9 μήνες - 440 ώρες
Εγγραφές Έως 19.04.2021
Διοργανωτής Πανεπιστήμιο Αιγαίου
E-LEARNING
Μοριοδοτούμενο Σεμινάριο στην Ειδική Αγωγή
Μοριοδοτούμενο Σεμινάριο στη Σχολική Ψυχολογία
Ανοικτές αιτήσεις τον Απρίλιο για το μοριοδοτούμενο ετήσιο εξ αποστάσεως σεμινάριο στη Σχολική...
Ημερομηνία έναρξης 05.04.2021
Διάρκεια 440 ώρες - 9 μήνες
Εγγραφές Έως 19.04.2021
Διοργανωτής Πανεπιστήμιο Αιγαίου
E-LEARNING
Μοριοδοτούμενο Σεμινάριο στη Σχολική Ψυχολογία
Μοριοδοτούμενο Σεμινάριο στην Διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας
Η κορυφαία επιμόρφωση για φιλόλογους και από τις πιο σημαντικές για αναπληρωτές και μόνιμους εκπαιδευτικούς....
Ημερομηνία έναρξης 05.04.2021
Διάρκεια 440 ώρες - 9 μήνες
Εγγραφές Έως 19.04.2021
Διοργανωτής Πανεπιστήμιο Αιγαίου
E-LEARNING
Μοριοδοτούμενο Σεμινάριο στην Διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας