Οι νικητές του διαγωνισμού για την Python, Big Data Analytics, Machine Learning, CyberSecurity

Ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός του goLearn για  δωρεάν εξ αποστάσεως μοριοδοτούμενα Σεμινάρια που πραγματοποιούνται σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών

Ο μεγάλος διαγωνισμός που πραγματοποίησε ο εκπαιδευτικός οργανισμός goLearn διεξήχθη στις 17 Ιουλίου για την πλήρη χρηματοδότηση διδάκτρων στα εξ αποστάσεως Σεμινάρια που πραγματοποιεί το Πανεπιστήμιο Πατρών με Πιστοποιητικό και μονάδες ECTS:

σε "Python" (Δείτε εδώ)
σε Βig Data Analytics (Δείτε εδώ)
σε CyberSecurity - Data Protection (Δείτε εδώ)
σε Machine Learning (Δείτε εδώ)

Όσοι εκδήλωσαν ενδιαφέρον για το διαγωνισμός θα λάβουν Έξτρα μεγάλη έκπτωση από 50% έως 67% στα παραπάνω προγράμματα εξ αποστάσεως επιμόρφωσης με Πανεπιστημιακό Πιστοποιητικό και μονάδες ECTS.

Τα προγράμματα ξεκινούν στις 31 Ιουλίου και έχουν αιτήσεις έως τις 21 Ιουλίου

Οι νικητές του Διαγωνισμού 

2 Θέσεις για Σεμινάριο Python στους αριθμούς που τελειώνουν σε +30******4492 και +30******3758
2 Θέσεις στο Σεμινάριο Big Data Analytics στους αριθμούς που τελειώνουν σε +30******9917 και +30******8614
1 Θέση στο Σεμινάριο CyberSecurity στον αριθμό που τελειώνει σε+30******2807
1 Θέση στο Σεμινάριο Machine Learning στον αριθμό που τελειώνει σε +30******4569

Πρωτιά στην Ευρώπη: Το ελληνικό Πανεπιστήμιο που δίνει Πιστοποιητικό ChatGPT

Το Πανεπιστήμιο Πατρών πρωτοπορεί πανευρωπαϊκά (ίσως και παγκόσμια) και σε συνεργασία με το coding school του ΕΚΕΚ μετά τα προγράμματα εξειδίκευσης σε Python, Big Data Analytics, Machine Learning και Cyber Security ξεκινάει να επιμορφώνει επαγγελματίες πάνω στο ChatGPT.

Μάλιστα το εκπαιδευτικό υλικό ανέπτυξε το μεγαλύτερο στην Ελλάδα Ερευνητικό κέντρο, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) σε συνεργασία με το ΕΚΕΚ το οποίο αποτελεί το μεγαλύτερο Coding School στην χώρα.

Πάνω από 2.000 εκδηλώσεις ενδιαφέροντος μέσα σε μία εβδομάδα.

Με την ανακοίνωση του εκπαιδευτικού προγράμματος πραγματοποιήθηκαν 2.000 εκδηλώσεις ενδιαφέροντος ενώ εταιρικοί οργανισμοί προχώρησαν σε συμφωνία με τους υπεύθυνους του προγράμματος για προώθηση της κατάρτισης με σκοπό την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των στελεχών τους.

Δείτε εδώ περισσότερα για το πρόγραμμα

Digital Marketing: Ξεκινάει και το πρώτο Πανεπιστημιακό Πιστοποιητικό

Στις 31 Ιουλίου ξεκινάει το εξ αποστάσεως σεμινάριο του Πανεπιστημίου Πατρών πάνω στο Digital Marketing με Πανεπιστημιακό Πιστοποιητικό. Το εν λόγω πρόγραμμα έχει πολύ μεγάλη ζήτηση λόγω της μεγάλης ζήτησης που υπάρχει στην αγορά εργασίας για πιστοποιημένους επαγγελματίες Digital Marketing 

Δείτε εδώ περισσότερα για το πρόγραμμα