Πιέσεις για άνοιγμα Πινάκων Διαπολιτισμικής και προσλήψεις αναπληρωτών από εκεί

Μεγάλη ομάδα εκπαιδευτικών σε συνέχεια και πολλά άλλων κινήσεων που είχαν γίνει στο παρελθόν πιέζουν πλέον και νομικά για τη συγκρότηση πινάκων διαπολιτισμικής από όπου και θα προσλαμβάνονται στα σχολεία ειδικά επιμορφωμένοι εκπαιδευτικοί

Συγκροτημένη ομάδα εκπαιδευτικών κινείται νομικά για την συγκρότηση πινάκων διαπολιτισμικής εκπαίδευσης σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια.

Όπως αναφέρει και η παρακάτω ανακοίνωση σε συντονισμένες ενέργειες με στόχο την αξιοποίηση των προσόντων τους από την Πολιτεία προχωρούν εκατοντάδες εκπαιδευτικοί Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης με εξειδίκευση στην Διαπολιτισμική Εκπαίδευση σχετικά με τη συγκρότηση πινάκων.

Όπως αναφέρει και η παρακάτω ανακοίνωση σε συντονισμένες ενέργειες με στόχο την αξιοποίηση των προσόντων τους από την Πολιτεία προχωρούν εκατοντάδες εκπαιδευτικοί Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης με εξειδίκευση στην Διαπολιτισμική Εκπαίδευση σχετικά με τη συγκρότηση πινάκων

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση το Υπουργείο Παιδείας φαίνεται πως αναγνωρίζει την ανάγκη άμεσης επίλυσης του ζητήματος, όπως προκύπτει από την δημιουργία αυτόνομων Διαπολιτισμικών Σχολείων αλλά και την σύσταση ειδικών δομών εκπαίδευσης, όπως οι Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφυγόπαιδων (ΔΥΕΠ) και οι Τάξεις Υποδοχής – Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ). Μάλιστα, σε πρόσφατή συνάντηση της Υπουργού, κ. Κεραμέως με εκπροσώπους της UNICEF, του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ) και του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), συζητήθηκαν αναλυτικά οι πολιτικές υποδοχής και ένταξης μαθητών-παιδιών προσφύγων και μεταναστών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα (13/10/2020).

Πίνακες Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης

Η επιδίωξη της κίνησης αυτής είναι τοχεύει κυρίως στην δημιουργία διακριτής διαδικασίας, με αξιολόγηση των προγραμμάτων σπουδών κάθε προγράμματος και διακριτού εκπαιδευτικού κλάδου και συναφών ειδικοτήτων, στην κατάρτιση Μητρώου Εξεταστών Πιστοποίησης Ελληνομάθειας και στην κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων τους. Η τελευταία επιδίωξη μπορεί να ικανοποιηθεί με την τοποθέτησή τους ως αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών με δυνατότητα μόνιμου διορισμού σε ήδη υπάρχουσες ή μελλοντικές δομές της Α/θμιας και Β/θμιας (π.χ. ΔΥΕΠ) καθώς και της Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης (π.χ. Δημόσια ΙΕΚ, Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας κλπ.), σε Διαπολιτισμικά και Μειονοτικά Σχολεία κατά προτεραιότητα, καθώς και σε κάθε άλλο δημόσιο, ελληνικό ή ευρωπαϊκό φορέα που υλοποιεί αντίστοιχα προγράμματα (π.χ. Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο). 

Μοριοδοτουμενο σεμινάριο Διαπολιτιμικής Εκπαίδευσης για ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου έχοντας επιμορφώσει χιλιάδες εκπαιδευτικούς πάνω στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση με ακαδημαϊκά υπεύθυνο τον καθηγητή Λοϊζο Σοφό και κατ' έπεκταση μοριοδοτήσεις για ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ και ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ στον ΑΣΕΠ ξεκινάει το ετήσιο (9 μηνων - 408 ωρών) επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο "Κατάρτιση Εκπαιδευτικών στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση για μαθητές με προσφυγικό και μεταναστευτικό υπόβαθρο".

Το σεμινάριο πέρα του ότι μοριοδοτεί για προσλήψεις και διορισμούς εκπαιδευτιών με 2 μόρια με βάση την ισχύουσα νομοθεσία καθώς και για κρίσεις στελεχών ενδεχομένως με βάσει τις παραπάνω εξελίξεις να αποτελουν δυνητικά μοριδοτούμενο κριτήριο ή προσόν ένταξης στους πίνακες διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.

Δείτε όλες τις λεπτομέρειες εδώ για το εξ αποστάσεως μοριοδοτούμενο σεμινάριο στη Διαπολιτιμική Εκπαίδευση