Πίνακες Ειδικής Αγωγής 2025: Αυτό το μήνα ανοίγουν

Πίνακες Ειδικής Αγωγής 2025: Ανοίγουν την άνοιξη του νέου έτους για να ενταχθούν οι νέοι χιλιάδες ενδιαφερόμενοι για διορισμούς και προσλήψεις εκπαιδευτικών

Οι Πίνακες Ειδικής ανοίγουν το 2025 και συγκεκριμένα αναμένεται τέλη Μαρτίου με Απρίλιο 2025.

Το άνοιγμα Πινάκων Ειδικής Αγωγής και γενικότερα των Πινάκων εκπαιδευτικών πρέπει να φέρνει χαμόγελα σε όσους θέλουν να εργαστούν στο δημόσιο σχολείο γιατί:

Άνοιγμα Πινάκων Ειδικής Αγωγής 2025 και Γενικής Εκπαίδευσης σημαίνει:

Οι απόφοιτοι όλων των τμημάτων ΑΕΙ - ΤΕΙ θα μπορούν να καταθέσουν τα χαρτιά τους για προσλήψεις και διορισμούς εκπαιδευτικών στην Δημόσια Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθια Εκπαίδευση.

Όσοι ενδιαφέρονται για την Ειδική Αγωγή θα πρέπει να προετοιμαστούν και να έχουν μαζέψει τα κατάλληλα χαρτιά για να ενταχθούν στους κύριους ή επικουρικούς Πίνακες.

Γιατί υπάρχει συνεχώς μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την Ειδική Αγωγή

Ο τομέας της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και των μαθησιακών δυσκολιών είναι ένας νευραλγικός χώρος για την κοινωνία και για το σχολείο.

Παράλληλα φέρνει κάθε χρόνο και περισσότερες προσλήψεις εκπαιδευτικών. Γι' αυτό οι νέοι απόφοιτοι ΑΕΙ - ΤΕΙ προσπαθούν να μπαίνουν πρώτα στους ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥΣ Πίνακες της Ειδικής Αγωγής ως το 1ο βήμα για να προσληφθούν!

Με το επιμορφωτικό πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ) ή του Πανεπιστημίου Αιγαίου  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενταχθούν στους Επικουρικούς Πίνακες

Καλύπτουν τις προδιαγραφές της νομοθεσίας κριτηρίων διορισμού και προσλήψεων εκπαιδευτικών και γι'αυτό σε κάθε κύκλο οι θέσεις κλείνουν πολύ άμεσα

Κατάθεση εγγράφων για ένταξη σε Πίνακες Ειδικής Αγωγής και λήψη μοριοδότησης (διαδικασία)

Το Πιστοποιητικό επιμόρφωσης που θα λάβεις από τα Πανεπιστήμια που συνεργάζονται με το goLearn,το καταθέτεις στον ΟΠΣΥΔ μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που χρειάζονται.

Σε αυτή την διαδικασία σε βοηθάει το goLearn και σε καθοδηγεί ώστε να τα κάνεις όλα σωστά.

Πώς κατατάσσεσαι στους Πίνακες και στις Προκηρύξεις Εκπαιδευτικών του ΑΣΕΠ

Το Α.Σ.Ε.Π. προκηρύσσει και διενεργεί διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, των υποψηφίων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. (άρθρο 54).

Η κατάταξη διενεργείται βάσει μοριοδοτούμενων κριτηρίων (Σεμινάριο Ειδικής Αγωγής Πανεπιστημίου Αιγαίου - 2 μόρια), όπως αυτά ορίζονται στα άρθρα 57-58, αρχικά σε προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες και, κατόπιν εξέτασης των ενστάσεων των υποψηφίων, σε τελικούς αξιολογικούς πίνακες που καταρτίζονται από το Α.Σ.Ε.Π. και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (άρθρο 61).

Μοριοδότηση της Ειδικής Αγωγής

Το πρόγραμμα της Ειδικής Αγωγής που προσφέρει το goLearn σε συνεργασία με δημόσια Πανεπιστήμια σύμφωνα με την τρέχουσα νομοθεσαί μοριοδοτεί με 

  • Δύο (2) μόρια για υποψήφιους αναπληρωτές ή μόνιμους εκπαιδευτικούς και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό Ν. 4589/2019,
  • Δέκα (10) μόρια για προσλήψεις εκπαιδευτικών των κατηγοριών TE και ΔΕ της Γενικής Εκπαίδευσης και της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) σύμφωνα με την υπ’αριθμό Υπουργική Απόφαση 48190/E1 (ΦΕΚ 1088, Β’, 2.04.2019).
  • Ένα (1 ) μόριο για τους μόνιμους εκπαιδευτικούς στο πλαίσιο της επιλογής/αξιολόγησης των στελεχών εκπαίδευσης, σύμφωνα με τον Ν. 4777/2021

Για το 9μηνο εξ αποστάσεως σεμινάριο Ειδικής Αγωγής του ΕΛΜΕΠΑ διαβάστε εδώ. Αποτελεί αυτή την περίοδο το κορυφαίο πρόγραμμα στην Ελλάδα

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες για το 9μηνο εξ αποστάσεως πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Αιγαίου εδώ

Μόνο εάν ξεκινήσετε τώρα θα προλάβετε να κατοχυρώσετε τα απαραίτητα μόρια για το νέους Πίνακες της Ειδικής Αγωγής 2025.

Παράλληλα θα λάβετε και Πανεπιστημιακό Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης Ειδικής Αγωγής